Credits

De website www.paardnatuurlijk.nl was niet in de huidige vorm tot stand gekomen
zonder de informatie die door velen belangeloos op het internet is gepubliceerd.

Een aantal mensen hebben in meer dan gemiddelde mate bijgedragen aan deze website.
Speciale dank gaat uit naar:

Marjorie Smith
Bedankt voor het beschikbaar stellen van de foto's en informatie van de website:
www.barefoothorse.com!
Thanks for providing the images and information from the website www.barefoothorse.com!

De deelnemers van de e-mail lijst "Paard Natuurlijk":
Paard Natuurlijk
Bedankt voor de inspiratie, informatie en opbouwende kritiek!

www.paardnatuurlijk.nl

Teller