Disclaimer

Disclaimer

Paardrijden is volgens de statistieken een van de gevaarlijkste sporten.
Opmerkelijk daarbij is dat de meeste ongelukken niet ontstaan tijdens het rijden, maar tijdens de omgang met paarden.


Met behulp van deze website www.paardnatuurlijk.nl proberen wij informatie te verstrekken waarmee u onder andere de omgang met paarden voor zowel uzelf als voor uw paard veiliger kan maken.

Echter, hoe dan ook, paarden zijn levende wezens en ieder individu reageert anders, dus daarom:

! Te allen tijde geldt dat u zelf verantwoordelijk blijft om de situatie op de juiste manier in te schatten.
Bij twijfel wordt u geacht deskundig advies in te winnen.

De informatie met betrekking tot het lichamelijk en geestelijk welzijn van uw paard, de verzorging, voeding, huisvesting en bekapping, is met zorg samengesteld. Wat echter de "juiste" benadering is blijft een voortdurende bron van discussie. Ook hier geldt weer dat u te allen tijde zelf verantwoordelijk blijft voor het inwinnen en opvolgen van deskundige informatie.

! Het gebruiken van de informatie van deze website, het toepassen van de beschreven technieken, het opvolgen van de adviezen, is geheel voor uw eigen risico.
De auteurs van deze website, Frans Veldman en Ilona Kooistra, wijzen iedere directe of indirecte aansprakelijkheid af.
www.paardnatuurlijk.nl

Teller