Klare taal?

Klare taal?

Natuurlijke middelen zijn populair. Zo populair dat er goed geld mee te verdienen valt. Maar geld biedt geen garantie voor eerlijkheid. En niet alles dat "natuurlijk" is, is per definitie goed. Reden voor ons om eens met een nuchtere blik te kijken naar wat natuurlijke middeltjes. Het eerste artikel in deze serie gaat over de middelen van Leen Taal.

Voorwoord

Voorwoord

Deze pagina is eigenlijk niet door ons gescheven. Alle informatie die je op deze pagina aantreft was al beschikbaar op het internet, voor een groot deel op de diverse internetforums. Het enige dat wij hebben gedaan is het bundelen en structureren van de reeds beschikbare informatie. Onze eigen ervaringen en meningen hebben we hieraan toegevoegd om er een prettig leesbare pagina van te maken.

We begonnen dit artikel te schrijven met de bedoeling een objectieve mening te geven over de alternatieve middelen van Leen Taal. Tijdens het verzamelen van informatie bleken we tegen een uiterst merkwaardig bolwerk, bestaande uit meerdere bedrijven, te zijn aangelopen, waarin onbeschofte antwoorden, vervalste referenties, schimmige patenten, onjuiste informatie, misplaatste geheimzinnigheid, etcetera, het moeilijk maken nog enig vertrouwen in de onderzochte producten over te houden. Desondanks hebben we gepoogd de producten objectief te blijven bekijken.

We hopen dat velen na het lezen van deze pagina ook zullen inzien dat gedegen wetenschappelijk onderzoek is te prefereren boven veelbelovende maar slecht onderbouwde commerciële verhalen.

Ontwormmiddel

Ontwormmiddel

Onze ervaring met de producten van Leen Taal begon met het middel vermo-cure dat een veilig en gezond ontwormmiddel zou moeten zijn. Tijdens het toedienen bleek dat de inhoud van de diverse spuiten onderling nogal wat afwijkend was, zowel wat betreft dikte, geur en kleur. We besloten om meer informatie op te zoeken over de toegepaste ingrediënten en ontdekten van sommige middelen dat ze bekend stonden als bacteriedodend. Niet zo verwonderlijk natuurlijk, want een middel dat wormen doodt zal vast ook wel niet gezond zijn voor bacterieën. Maar het zette ons wel aan het denken: Onze reden om een alternatief ontwormmiddel te gebruiken is natuurlijk niet dat de reguliere ontwormmiddelen niet goed genoeg zouden werken, maar dat we een middel wilden gebruiken dat de darmflora zoveel mogelijk intact laat. Hoe onschadelijk voor de darmflora zou vermo-cure nou eigenlijk zijn?

We besloten dan ook om de heer Leen Taal een emailtje te sturen met wat vragen. Niet eens kritische vragen, maar gewone, informatieve vragen. Het antwoord dat we kregen verbaasde ons, maar is, zoals we later leerden, geheel in stijl met antwoorden die anderen op soortgelijke vragen kregen.

>Voor het ontwormen van mijn paarden wil ik graag eens iets anders proberen dan de standaard ontwormingsmiddelen. Ik heb gehoord van Vermo-cure, ik zou graag willen weten of het tegen *alle* soorten wormen werkt. Dus ook bv bloedwormen en bv bij horzeleitjes.

AOLE SOORTEN WORDENDOODGEMAAKT TOT OP CEL:LULAIR NIVEAU (Zie 1)

>Ik heb begrepen dat er oa Spilanthol in zit en ik dacht dat dit bacterie-dodend was,

NEE HET IS NATUURLIJK NIET ALLEEN DE SPILANTOL OOK NOG EEN SPECIALE SYNERGETISCHE BINDING DIE ALLE WAT KUODBLOEDIG ISCDOOD MAAKT EN ALLES WAT WARMBLOEDIG IS IN TACT LAAT EN SCHAADT JUIST NIET DE GOEDE DARMFLORA (Zie 2)

>schaadt dit de darmflora dan niet? En alkaloide is meestal schadelijk,

NEEN ER BESTAAN ONGEVEER 35 SOORTEN ALKALOIDE (Zie 3)
Verslag van een bijeenkomst, zoals te lezen op onder andere Bokt.nl
Tijdens zijn toespraak gooide hij met veel vaktermen zonder die te verklaren. Veel mensen keken verward bij zijn woorden. ... Hij maakte taalfouten die voor een wetenschapper wel erg vreemd zijn (cumultatief in plaats van cumulatief, fructrose en fibromalgie om maar een paar te noemen). Ook sprak hij over verkeerde eczeembehandeling door het gebruik van een Boetedeken (de Boettdeken dus), een ware kwelling voor het paard en absolute ondingen. Ze heten niet voor niets Boetedekens en zouden massaal in de vuilnisbak moeten verdwijnen. Binnenkort verschijnt hier een artikel over in een tijdschrift. Welk tijdschrift vertelde hij er helaas niet bij. Taal is sowieso meester in het weglaten van zeer relevante informatie. Zo heeft hij het erg veel over wat men fout doet met betrekking tot zijn paarden (veel), maar niet over wat dan wel goed zou zijn. Behalve uiteraard zijn kuren toepassen, a 169 euro per stuk, waarvan je er minimaal twee moet volgen en natuurlijk komt daar het vereiste bloedonderzoek nog overheen. Ook liet hij veel foto's zien van paarden die zijn kuur met succes hadden afgelegd. Op deze foto's waren allemaal ongelukkige paarden te zien, maar vaak werd dat beeld vooral versterkt door de houding waarin het paard stond en niet door de uitdrukking van het dier. Een aantal eigenaren van deze paarden zat strategisch verspreid in de zaal en zij werden regelmatig gevraagd om zijn uitspraken te bevestigen. He, Marco?! En durf de man maar eens tegen te spreken. Typisch was dat de foto's van de 'genezen' paarden allemaal in het najaar of de winter waren genomen. Een periode waarin alle eczeempaarden er een stuk beter uitzien. Wij waren dus niet overtuigd
Verslag van een bijeenkomst, zoals te lezen op onder andere Bokt.nl

Niet alleen de vele taal- en spelfouten verbaasden ons (van wetenschappers zijn we anders gewend), maar ook de inhoud:

 1. Wat de toevoeging "tot op cellulair niveau" moet voorstellen weten we niet. Dood is dood. Of kan een parasiet ook dood zonder dat hij op cellulair niveau dood is? En zo ja, maakt dat wat uit?
 2. De bewering over koud- en warmbloedige beestjes in de darmen is curieus. (Warm- of koudbloedig geeft aan of een organisme in staat is zelf zijn temperatuur te reguleren of de warmte van zijn omgeving aanneemt.) Nu weten wij niet beter dan dat warmbloedigheid slechts is voorbehouden aan hogere organismen, zoals vogels en zoogdieren, en dat reptielen en vissen dit vermogen al niet eens hebben, dus laat staan bacterieën en parasieten die in de darmen van een paard leven (en dus sowieso geen reden hebben om zelf de temperatuur te regelen, want de temperatuur in de darmen is stabiel en uiterst aangenaam).
 3. Onze vraag over de alkaloiden vonden we relevant omdat de gifstof die in Jacobskruiskruid zit ook een alkaloide is. (Zoals later bleek zijn wij niet de enige die bezorgd zijn over het gebruik van alkaloiden in de middelen van Leen Taal.)

Reden genoeg dus om door te vragen:

>>VOOR DE GOEDE DARMFLORA ABSOLUUT VEILIG

>Hoe is dit onderzocht? Ik bedoel, ik neem aan dat het onderzocht is, dus dan ben ik logischerwijs benieuwd op welke manier. Dit soort zaken zouden mi het best uitgebreid online beschikbaar zijn.

Gepatenteerde onderzoeken zijn nooit beschikbaar

>>DIE ALLE WAT KUODBLOEDIG ISCDOOD MAAKT EN ALLES WAT WARMBLOEDIG IS IN TACT LAAT

>Ook de goede bacteriën zijn koudbloedig toch..

Hoe kom je daar bij waar heb jij deze veronderstelling vandaan????

>Bij reguliere wormspuiten staat bv ook exact de hoeveelheid werkzame stof in procenten

Was dat maar zo,helaas je bent niet deskundig in deze blijkt. Waarom wil je dat zo graag weten,als je er toch geen verstand van heb????

>Kunt u mij het pattent-nummer geven, een vriend van me is daar in geïnteresseerd.

Zeker een dierenarts van een van die firma.s 96 maanden wachten dan maar.Ga zelf maar onderzoeken doen voor veel geld Succes zou ik zeggen Leen Taal.

In deze email is geen enkele vraag beantwoord, maar wordt slechts gesuggereerd dat wij dombo's zijn en derhalve dit soort vragen niet horen te stellen, en wordt gelijk geschermd met patentnummers. Voor ons was dit reden om onmiddellijk te stoppen met de middelen van de heer Leen Taal. We wilden graag weten hoe veilig de middelen waren en klaarblijkelijk is er geen onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat het middel veilig genoeg is. Onze paarden zijn geen proefkonijnen.

Wat de patenten betreft: Er is geen nader onderzoek nodig om te kunnen concluderen dat deze informatie van Leen Taal alvast onjuist en misleidend is. Het zijn producten en formules die gepatenteerd kunnen worden, maar de onderzoeken waaruit moet blijken of een middel veilig is zijn (logischerwijs) altijd openbaar. (Als producent wil je toch niets liever?) Opmerkelijk is de weigering om het patentnummer te verstrekken, met de suggestie dat je daarmee het gepatenteerde middel zou kunnen namaken. In werkelijkheid is het juist andersom, een patentnummer is juist je bescherming, waardoor je je vinding openbaar kan maken. Niet voor niets lees je op ieder artikel "patent pending" of iets van die strekking met daarachter het patentnummer. Patenthouders lijken dus niets lievers te doen dan hun patentnummer wereldkundig te maken, maar Leen Taal probeert het patentnummer van Vermo-cure juist geheim te houden. (???)

Genoeg redenen om nog nieuwsgieriger te worden, maar het lukte ons niet om nog enige zinnige antwoorden aan de heer Taal te ontlokken...

Werkt het, of werkt het niet?

Eigenlijk is dit de verkeerde vraag: Niemand gaat een alternatief ontwormmiddel gebruiken omdat het reguliere middel niet goed genoeg werkt, toch? De reguliere ontwormmiddelen slagen er prima in om parasieten om zeep te helpen, zonder twijfel. De enige reden om een alternatief middel te gebruiken is gebaseerd op de veronderstelling dat een alternatief middel minder schadelijke bijwerkingen zou hebben. Nu zijn de bijwerkingen van de reguliere ontwormmiddelen al niet echt bepaald goed omschreven en nogal speculatief, dus als een alternatief middel beter zou moeten zijn dan moet er ook zonder enige twijfel of voorbehoud kunnen worden aangetoond dat de gebruikte ingrediënten absoluut onschuldig zijn.

En daarin zit hem nu net de kneep. Om te bepalen of het alternatieve ontwormmiddel minder schadelijk is dan het reguliere middel zul je moeten weten wat de ingrediënten zijn, en wat hun eigenschappen zijn. En net op dit punt schiet het middel van Leen Taal te kort: Gegevens zijn nauwelijks verkrijgbaar, en vragen omtrent de bestanddelen worden agressief beantwoord, of je krijgt antwoorden die je al met middelbare-school-niveau biologie kunt weerleggen, of er wordt gesmeten met patentrecht (wat interessant is voor juristen maar jou geen steek verder helpt) of het antwoord is dat je gewoon dom bent en geen zinnig antwoord verdient. Het enige dat overblijft is dat het middel van Leen Taal op kruiden is gebaseerd, maar ja, niet ieder kruid is automatisch ook een veilig kruid (denk maar eens aan Jacobskruiskruid...)

Vooralsnog is onduidelijk waarom het middel van Leen Taal beter zou zijn dan de reguliere middelen. De reacties van Leen Taal geven alle reden tot argwaan en scepsis. Voor ons was dit genoeg reden om met onmiddellijke ingang het gebruik van het betreffende middel te staken.

Voor meer informatie over ontwormmiddelen, zie ons artikel over Ontwormen.

Middel tegen zomer-eczeem

Middel tegen zomer-eczeem

Zomer-eczeem komt steeds vaker voor. Onderzoek hierover is nog op volle gang, maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat zomereczeem te maken heeft met voeding. Er zijn steeds meer anecdotische verhalen over paarden die spontaan zijn genezen van zomereczeem toen de eigenaars stopten met het geven van krachtvoer. Ook wij hebben die ervaring, maar een echt bewijs is dat natuurlijk nog niet.

Op de foto's: Baladeika, in 2004 en in 2005. Spontaan genezen van zomereczeem, maar niet dankzij een dure wonderkuur. Er waren maar twee verschillen: in 2005 was ze drachtig, en kreeg ze geen krachtvoer meer. Komend seizoen zullen we definitief weten welke van de twee veranderingen doorslaggevend was.

Zomer-eczeem is een vervelende kwaal die zowel de getroffen paarden als ook hun eigenaren tot wanhoop drijft. Zomer-eczeem trekt niet alleen vervelende mugjes aan, maar ook lieden die de wanhoop van de paardenhouders misbruiken om hun kas te spekken: Zo ongeveer om de twee jaar verschijnt er een nieuw wondermiddel op de markt, waarbij doorgaans niet alleen het betreffende middel innovatief is, maar ook de gehele erachterliggende "wetenschap". Zo is de hele wetenschap al op zijn kop gezet door de ontdekking van oïden, een nieuw soort organismen dat nog kleiner zou zijn dan bacterieën. Volslagen nonsens natuurlijk, maar veel mensen trapten erin. Kennelijk zijn wanhopige mensen bereid heel veel voor waarheid aan te nemen, als het maar veelbelovend klinkt.

Ook het anti-zomer-eczeem-middel Eczit van Leen Taal klinkt inderdaad veelbelovend. Volgens grootschalige onderzoeken bij Fjorden zou het middel zeer goed werken, en ook de referentielijst is indrukwekkend.

Ook hier wilden mensen wat meer weten over het middel en ook hier werd er geheimzinnig gedaan over de ingrediënten. Gelukkig kon het patent worden gevonden in een online database (hier), en verkreeg men aldus toch de ingrediëntenlijst:

Ingrediënten

Latijnse naamNederlandse naamVermeende werkingZie:
Piper methysticumkava kavavermindert stress, paniek en pijn1
Uncaria tomentosakattenklauwantioxidant, ontstekingsremmend2
Ballota nigrastinkende Balloteneurosedatief (=kalmerend) en antioxidant3
Glycyrrhiza glabrazoethoutanti-depressivum4
Eleutherococcus senticosusginsengkalmerend, fysieke fitheid5
Avena sativahaveranti-depressant, snellere vorming van huidcellen6
Melissa officinalismelisseantiviraal, antibacterieel, ontstekingsremmend, kalmerend7

Het eerste bestanddeel, Kava kava, wordt gebruikt als alternatief slaap- en kalmeringsmiddel. Het gebruik is niet zonder risico: kava kava kan bijwerkingen veroorzaken, zoals ernstige, onherstelbare leverbeschadigingen of tijdelijke huidaandoeningen en zenuwafwijkingen. Om die reden is het in een aantal landen, waaronder in Nederland, verboden.

Van Eleutherococcus senticosus (Ginseng) wordt beweerd dat het bij gebruik tijdens zwangerschap (getest op ratten) misvormde nakomelingen tot gevolg heeft (Zie 8).

Opmerkelijk is dat de meeste bestandsdelen een verdovende, kalmerende of anti-depressieve werking hebben. Zou het niet zo kunnen zijn dat de beschreven gedragsverandering (kalmer en rustiger worden) veroorzaakt worden door deze eigenschappen, en dat de paarden minder schuren vanwege de kalmerende, verdovende en pijnstillende werking? Maar genezen is iets anders dan verdoven, toch?

Op het kruiskruidforum zitten een aantal mensen die in verband met het Jacobskruiskruid veel verstand hebben van alkaloiden. Een van hen stelde hierover een vraag aan de heer Leen Taal:

>Kunt u mij vertellen om welke alkaloiden en glucosiden het gaat in betreffende middelen?

Beperk je tot het Jacobskruiskruid,Over twee maanden komt er door mij een middel op de markt van NovelCure,die alle leed van Jacobskruidkruis uitschakelt Onderzoek heeft 225.000.gekost Ook dat recept wordt NIET prijsgegeven. Ga wat zinnigs doen,en vind niet twee keer het zwarte garen uit, en niet mijn kostbare tijd vragen Met vriendelijke Groet Leen Taal alg Dir

De bekende taalfouten en de bekende vriendelijkheid. Plus gelijk maar even een aankondiging voor een nieuw wondermiddel. Daarover later meer... Overigens werd dit bericht gevolgd door een bericht waarin werd verteld dat het bericht was "doorgestuurd naar de juridische afdeling":

U begeeft zich op glad ijs. zou ik niet doen.CC van dit bericht gaat naar bedrijfs jurist NovelCure Zirkzee&Den Os.

Kennelijk is Leen Taal van mening dat een vraag stellen al genoeg reden is om met advocaten te dreigen? Het lijkt haast wel of er iets te verbergen is... Nader onderzoek leerde overigens dat genoemd bedrijf geen juristen heeft maar accountants...

Meer vragen

Onderstaande brief spreekt voor zichzelf.

>Geachte heer Taal,
Met belangstelling heb ik uw folder doorgelezen. Ook heb ik uw folder laten lezen aan mijn dierenarts, welke niet negatief ten op zichte van uw verhaal staat, al heeft hij zijn bedenkingen bij uw oorzaak/gevolg verhaal. Hij raadde mij in elk geval aan om toch wat sceptiche vragen te stellen:


UW DIERENARTS KENT DEZE MATERIE OOK NIET IS COMPLEET NIEUW WORDT GEPUBLISEERD IN THE VETERINARY EQUINE JOURNAL (Zie 1)

>U spreekt over een verfijnde bloedanalyse. Wat wordt er dan onderzocht ? Functies van orgaansystemen kunnen namelijk over het algemeen ook door mijn eigen dierenarts onderzocht worden. Sterker nog: lever, nieren en "ht, leuco's, diff" zijn al onderzocht.

DIT TOTAAL NIEUWE BLOEDONDERZOEK GAAT VELE MALEN VERDER.GEEFT INZICHT IN DE IMMUNITEIT,AUTOIMUNITEIT RESORCINE COPPERACETAAT HEPATHOTOXINE,ALFA BETA GAMMA EUGLOBULINES LEVER MAAG MAAGDARM KANAAL ALLERGIE DUNNE DARM DIKKEDARM KANKERCELLEN ETC (Zie 2)

>Wat zijn "plantaardige synergetische werkzame stoffen"? Puur gebaseerd op kruiden of moet ik er vanuit gaan dat er medicatie als bv. cortico's of prednisolon oid in is verwerkt?

GEEN ALLOPATISCHE ONZINNIGE PREPARATEN.

>Wat is/zijn de werkzame stof(fen)?

GEPATENTEERD EN BESCHERMT GOEDGEKEURD GMP (Zie 3)

>Ik begrijp dat ieder paard in wezen dezelfde medicatie krijgt voorgeschreven, wordt alleen de dosis verhoogd/aangepast

THERAPIE IS ADOPTOGEEN. DWZ PAST ZICH NAAR DE OMSTANDIGHEDEN AAN. (Zie 4)

>Ik heb contact gehad met een vertegenwoordiger van Subli, deze heeft mij informatie gegeven over het voer dat ze op de markt gaan brengen in januari en dat er een preparaat van u is toegevoegd aan het voer. Hij kon mij echter niet vertellen wat het preparaat inhield (wat ik opzich een beetje vreemd vind, "je weet toch wat er in je voer zit")

VOLDOET AAN DE EUROPEESE GMP WETGEVING (Zie 5)

>2 x per jaar 170,- op tafel leggen is niet voor iedereen even gemakkelijk!

JAMMER ,KAN IK NIKS MEE ,ER IS NIEMAND GEWEEST DIE DE AFGELOPEN 10 JAAR MIJN INVESTERING EURO 820.000 VOOR MIJ HEEFT BETAALD EEN,MERCEDES KOST MEER DAN EEN FIAT 500

>Waarom gebruikt u een laboratorium in Belgie?

WAAROM WOONT U IN NEDERLAND//?? OMDAT DIE SAMEN WERKT MET DE UNIVERSITEIT IN LEUVEN EN KASSEL BRD, WAAR IK AFSTUDEER. VERDER DE NEDERLANDSE UNIVERSITEIT o.a. WUR WAGENINGEN WAREN BEZIG MET SUBSIDIES AAN TE VRAGEN VOOR HET STOMPZINNIGE MUGGEN ONDERZOEK.TN IK MET HET HET WETENSCHAPPELIJK BEWIJS HIERVOOR KWAM DAT HET NIET KON.. VERKEERD MOMENT DUS. MINISTER VEERMAN SPRAK HIER LATER ZIJN VERWONDERING OVER UIT NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN BEPERKEN ZICH TOT PUBLICATIE STUDIES EN GEEN WETENSCHAPPELIJK PRAKTIJK KLINISCH ONDERZOEK. NEDERLAND LOOPT WAT DAT BETREFT ACHTER DE FEITEN AAN.UTRECHT HEEFT ZIJN GOEDE NAAM ALLANG VERLOREN IN DE WERELD EN BETEKEND NIETS MEER WAT BETREFT KWALITEIT!!!!. (Zie 6 en 7)

>Ik hoop dat u mijn vragen kunt beantwoorden. U zult vast begrijpen dat ik graag mijn paardje met (nog vrij lichte) zomerexzeem wil helpen, maar niet zomaar van alles wil toedienen, zonder dat ik weet wat ik haar geef. Ik zal uw antwoorden dan ook zeker bespreken met mijn dierenarts.

MOET U ABSOLUUT DOEN. VERTEL HEM DAN OOK MAAR DAT MIJN ADVISUERS PROF T BAARS en PROF DR HC DR F NEMETH ZIJN. IK BEN GEEN JOMANDA (Zie 8)
 1. Er is nooit iets verschenen in de veterinary equine journal.
 2. Waar is dit "totaal nieuwe bloedonderzoek" eigenlijk voor nodig? Voor zover we hebben kunnen achterhalen krijgen alle paarden, ongeacht de uitslag van het bloedonderzoek, hetzelfde kruidenmengsel. Waarom voor veel geld bloed laten onderzoeken als de uitslag toch niet van invloed is op de behandeling?
 3. Wederom worden vragen over de werkzame stoffen afgedaan met de dooddoener "gepatenteerd". Wederom wijzen wij er dus op dat eenmaal gepatenteerde vindingen gewoon openbaar kunnen worden gemaakt omdat ze beschermd worden door het patent (dat is nou net waarom je ergens patent op aanvraagt, zodat je het niet meer geheim hoeft te houden).
 4. Handig wanneer een medicijn zich naar de omstandigheden aanpast. Wel een erg optimistische claim die we graag nader bewezen zouden zien.
 5. Ook hier weer wordt een vraag over de samenstelling handig ontweken. Maar nu de vraag toch is verlegd naar de wetgeving: de GMP wetgeving houdt juist in dat er moet worden geëtiketteerd...
 6. Volgens de universiteit in Kassel is Leen Taal daar geen student en ook niet aan het afstuderen.
 7. Wat Minister Veerman weet van zomer-eczeem zijn we nog aan het uitzoeken, maar we zijn niet verbaasd als dit fragmentje voor het ministerie even vreemd is als voor ons.
 8. Over de referenties die hij hier noemt kun je hieronder meer lezen:
Referentielijst uit de reclamefolder

Referenties

Een groepje mensen is ook de referenties aan het natrekken die in de documentatie van Leen Taal worden genoemd.

Bij het natrekken van die referenties bleek dat het overgrote merendeel van de referenties niets met de producten van Leen Taal te maken heeft. De meeste personen die genoemd worden in de referenties weten niet eens dat ze op de lijst staan, en reageren verbijsterd of zelfs woedend...

Tamelijk dubieus, omdat referenties moeten aantonen dat je opvattingen niet uit de duim gezogen zijn. Nu blijkt dat de referenties vervalst zijn rijst dan ook de vraag hoe het nu zit met die duim... En als de referenties vervalst zijn, waarom zouden de onderzoeken dan wel betrouwbaar zijn? Waarom zou het product eigenlijk wel betrouwbaar zijn?

Alleen het vervalsen van referenties zou voor ons al genoeg reden zijn geweest om onmiddellijk met de producten van Leen Taal te stoppen. Gelukkig waren we al gestopt...


Tot nu toe hebben we het volgende aan referenties achterhaald.
 • Prof. Nemeth kent Leen Taal van lang geleden, uit de tijd dat Leen en Anita Taal met hun paarden bij prof. Nemeth in Utrecht op de kliniek kwamen. De professor noemt het een vriendschappelijk contact. Vervolgens hoorde of zag hij LT jaren niet totdat deze de professor ineens weer benaderde en vroeg of prof. Nemeth mee wilde werken aan zijn ontdekkingen. De professor wilde dit wel maar wilde eerst graag wat van de wetenschappelijke onderzoeksresultaten zien en gaf LT het advies zijn wetenschappelijk onderzoek te publiceren in the equine veterinarian journal. Dit is intussen al een paar jaar geleden en de professor heeft nooit iets wetenschappelijks gezien, heeft van LT ook al een maand of zes niets meer gehoord, weet dat er ook nog nooit een publicatie is geweest en denkt hier het zijne van... Het enige advies dat prof. Nemeth ooit aan LT heeft gegeven is om zijn grote wetenschappelijke ontdekking te publiceren!
 • Prof. K. J. Dik was door Prof. Nemeth al op de hoogte gesteld van mijn referentie onderzoek. Zijn verontwaardiging over het (mis)bruik van zijn naam, titel en reputatie in de veterinaire paarden wereld was enorm. Prof. Dik, bekend bij zijn medewerkers om zijn korte telefoongesprekken, raakte tegen mij niet uitgesproken over de onbeschaamdheid en brutaliteit van LT om zijn naam zonder medeweten te gebruiken als referentie.
 • Dr. E. Picavet in B gesproken, zij heeft Leen Taal eens ontmoet toen hij een lezing van haar bijwoonde in Antwerpen. Hij heeft haar eens gevraagd of ze wilde meewerken maar net als prof. Nemeth wenste ook Dr. Picavet eerst wetenschappelijk onderbouwde stukken te zien, heeft ze nooit gezien. Op het feit dat zij vermeld staat in de referentie lijst van LT reageerde ze nogal onaangenaam verrast.
 • Drs. W. van der Holst; inderdaad, de DA die het eerste jaar heeft meegewerkt met LT aan het Seme onderzoek bij het fjordenstamboek. Het gerucht dat de samenwerking met LT na een jaar door van der Holst, vanwege onenigheid over de wijze van verwerken van de onderzoeksgegevens, is beëindigt ontkent DA van der Holst met klem! De werkelijke reden voor het beëindigen van de samenwerking met LT is volgens van der Holst een persoonlijke reden welke hij met alle recht niet nader wenst te verklaren. Verder in het gesprek bleek Drs. Van der Holst een ruime ervaring te hebben met diverse onderzoeken bij paarden welke meestal een jaar of drie duurden zodat het effect van omgevingsinvloeden (milieu, seizoen, weertype etc.) de onderzoeksresultaten niet al te veel kunnen beïnvloeden.
 • Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar Prof. Dr. B. Jahn, hoogleraar aan de univ. Hannover, faculteit diergeneeskunde. Heb meerder medewerkers van de DGK faculteit aan de telefoon gehad maar niemand had ooit van de Prof. Dr. hoogleraar gehoord???
 • Dr. J. de Jonghe, directeur Biomedics BV; een bijzonder weinig toeschietelijk iemand die duidelijk niet op mijn vragen zat te wachten. Op mijn vraag of zijn bedrijf de bloedonderzoeken doet van de eczeem paarden die door LT behandeld worden kreeg ik het volgende vage antwoord; "...wanneer LT ons verzoekt een bloedje te onderzoeken dan doen wij dat..." Geen idee wat ik hier van moet denken, het antwoord zou de suggestie kunnen oproepen dat Biomedics zo nu en dan een bloedje onderzoekt van LT, maar dat is puur giswerk. De referentie werd door betrokkene in ieder geval niet ontkend.
 • Gebeld met het stamboek NeWP (Groninger paard), de voorzitter gesproken. Dhr. Takens heeft prive één merrie bij Leen Taal in behandeling en was zeer verrast te horen dat het stamboek vermeld werd als medewerking verlenend aan Leen Taal. De overige stamboeken zijn niet gebeld.
 • Dr. Ton Baars heeft een leerstoel aan de Univ. Kassel gekregen op het gebied van de biologisch dynamische landbouw (o.i.d). Dr. Baars heeft afgelopen jaar op verzoek van LT diens resultaten uit het fjorden Seme onderzoek en aanvullende gegevens verwerkt tot een wetenschappelijk verhaal. Dit verhaal heeft hij afgelopen aug. aan LT overhandigd. Het enige dat Dr. Baars van het onderzoek afweet zijn de resultaten die hem door LT verstrekt zijn. Volgens Dr. Baars zijn deze resultaten bemoedigend en naar zijn idee ook geschikt voor publicatie omdat er ook wel onderzoeken gepubliceerd zijn met minder resultaten. Waarom LT het verhaal nog steeds niet heeft laten publiceren is Dr. Baars onbekend, hij heeft zijn werk gedaan en wat LT er verder mee doet is niet zijn zaak.
  Op mijn vraag of LT ook een leerstoel aan de Univ. Kassel had gekregen was Dr. Baars met stomheid geslagen zeker toen hij hoorde dat LT dit zelf beweert. Volgens Dr. Baars klopt dit dus niet. Ook is het Dr. Baars onbekend dat LT bezig is met promotie/promoveren aan de Univ. Kassel.

Dr. J. de Jonghe uitgezonderd heeft het mij verbaasd hoe makkelijk toegankelijk de prof'en en dr'en waren en met welke bereidheid en openheid zij mijn vragen hebben beantwoord. Bij allemaal was de verbazing erg groot over het feit dat iemand alleen al op het idee kon komen om hun namen, titels en reputaties te misbruiken om zijn eigen geloofwaardigheid te benadrukken en de indruk te wekken dat vele gerenommeerde veterinaire paardenspecialisten zijn therapie onderschrijven en erkennen.

Allen zijn er van op de hoogte dat hun reacties op dit forum komen. In een enkel geval heb ik meer gehoord dan hier beschreven is, dit in overleg met betrokkenen. Hetgeen wel beschreven is spreekt voor zich en is derhalve toereikend genoeg.

Werkt het, of werkt het niet?

De onderzoeken zouden zijn uitgevoerd met medewerking van het Fjordenstamboek. In de reclamefolder staat dat na gebruik van de kuur 87% van de paarden vrij was van zomereczeem, bij 10% was de aandoening teruggedrongen en bij 3% ten dele teruggedrongen.

Vreemd genoeg is er over die paarden niet veel terug te vinden. Op bokt heeft één van de eigenaren zich gemeld en schrijft: "Wij waren een van de 60 paarden aan dit onderzoek en van ons paard is de toestand niet verbeterd. Dus die 100% kan niet kloppen"... "We zijn nu meer dan 1000 euro armer en zijn er eigenlijk niets mee opgeschoten". Ook een andere deelneemster aan het onderzoek ontkent de genezende werking (zie kader hieronder).

In het patent wordt een onderzoek beschreven over "tale and mane eczema" (waarschijnlijk wordt hier "staart- en maneneczeem" bedoeld, hoewel staart in het Engels "tail" is en "tale" iets heel anders betekent) dat is uitgevoerd met Fjorden en Halflings (met die laatsten worden waarschijnlijk geen Hobbits bedoeld maar Haflingers). Onduidelijk is of er een controlegroep was en in welk seizoen zijn onderzoek is gestart, kortom alle wetenschappelijke basis ontbreekt. De paarden kregen 3 maal daags 2 capsules Kava kava a 300 milligram per stuk! Aangezien zomereczeem sterk seizoensafhankelijk is vragen we ons af wat de genoemde evaluatieperiode van 6 maanden voor betekenis heeft: als je het onderzoek in de zomer begint dan zul je 6 maanden later beslist een verbetering te zien krijgen, wat voor kuur je ook toepast! De originele tekst luidt:
Example 2 A group of 102 horses (98 Fjords, 2 Icelanders and 2 Halflings) suffering from tale and mane eczema were treated with the compositions of the kit of the present invention. Before treatment the horses had several infections in the tale and mane region. During a period varying from 1 to 6 months the horses were administered: - three times a day two capsules containing 210 mg of leaves of Melissa Officinalis; - three times a day two capsules containing 250 mg of Eleutherococcus senticosus; - three times a day two capsules containing 250 mg of Avena sativa ; - three times a day two capsules containing 300 mg parts of the roots of Piper methysticum; - three times a day two capsules containing 250 mg parts of the roots of Glycyrrhiza glabra/gan cao; - three times a day one capsule containing 350 mg parts of the roots of Uncaria Tomentosa. Within a period of six months the conditions of all the horses were evaluated. Seventy nine horses did no longer suffer from tale and mane eczema. Twelve horses showed improvement, although the tale and mane eczema was not cured completely. Eleven horses showed no improvement. It is believed that the disease has affect these eleven horses beyond a biological border, making treatment fruitless.

Gelezen op bokt:
Ik heb meegedaan met mijn fjord aan het onderzoek van het stamboek
...
Overigens is mijn fjord dus ook NIET van de eczeem af na de kuren. Iedere keer was er wel iets anders wat ik verkeerd had gedaan waardoor de kuur niet optimaal had gewerkt. Of mijn paard was net geent, of ik had een wormkuur gegeven tijdens of na de kuur...
...
Iedere keer weer werd mij verzekerd dat na nog één kuur mijn paard toch echt schuurvrij zou zijn. Omdat ze er toch wel goed op reageerde ben ik er toch herhaaldelijk weer "ingetrapt".

Er is overigens verwarring over het aantal paarden (laat staan de percentages) waarmee getest zou zijn: In de octrooiaanvraag wordt uitgegaan van 102 paarden, maar op de website van Leen Taal zijn het er nog maar 60. Wat is er gebeurd met de 42 "verdwenen" paarden?

Op de diverse forums (zie onze bronvermeldingen) stapelen de negatieve berichten rond Leen Taal zich op. Veel mensen beweren het middel te hebben gekocht, maar toevallig nou net een paard te hebben waarbij het niet werkte, waardoor ze nog maar eens een extra kuur moesten kopen. De meeste mensen laten zich overhalen om meerdere kuren toe te passen, diverse bloedonderzoeken te laten uitvoeren (Leen Taal is ook eigenaar van Novel Cure Bloedanalyse B.V.) zijn wormmiddelen te gebruiken en aanvullende kuren (maag/darm) uit te voeren, alvorens het (niet zelden meer dan 1000 Euro armer) eindelijk op te geven. Steeds meer mensen vragen zich af waar de paarden zjin gebleven die genezen zouden zijn, maar vreemd genoeg zijn de eigenaren op geen enkel forum te vinden...

De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat sporadisch ook een positief verhaal wordt genoemd. Ze zijn veruit in de minderheid, maar ze zijn er wel. Meestal wordt genoemd dat de paarden rustiger en kalmer zijn geworden, maar is dat verwonderlijk aangezien het merendeel van de bestanddelen van Eczit een kalmerende, verdovende en pijnstillende werking bezit? Verdoven is echter wat anders dan genezen. Bij de mensen die positieve effecten melden overheerst overigens de constatering dat het gunstige effect slechts gedurende de kuur optreedt en daarna al snel weer ophoudt.

Maar ook zijn er paarden waarbij een fysieke verbetering is gemeld. De vraag is echter of die verbetering het gevolg is van het dure middel. Leen Taal geeft terecht het advies dat mensen de voedingsgewoonten van hun paard moeten herzien (geen biks meer) en het is bekend dat dit alleen al het zomereczeem kan doen verminderen. Per slot van rekening hebben wij zelf ook een zomereczeem paard dat spontaan genezen lijkt te zijn, en dat zonder kuur...

We zouden graag in contact komen met mensen die paarden hebben die genezen zijn van zomereczeem, zowel van mensen die het middel van Taal hebben toegepast, als mensen die gestopt zijn met het geven van krachtvoer, als mensen die niets hebben gedaan, en natuurlijk de mensen die beiden hebben toegepast.

Middel tegen Jacobskruiskruid

Middel tegen Jacobskruiskruid

Zoals reeds aangekondigd staat er een middel tegen Jacobskruiskruidvergiftiging op stapel.

Het middel is er nu dus nog niet, dus kunnen we er ook niets over zeggen. Wat we wel kunnen zeggen is wat er gebeurt bij een paard dat Jacobskruiskruidvergiftiging heeft: (Met dank aan de experts van het kruiskruidforum.)

Wie is Leen Taal?

Leen Taal is een ingenieur die werkzaam was bij Shell. In zijn informatie staat:
"Leen Taal, werkt over de gehele wereld tot zelfs in Japan, heeft landelijke en internationale bekendheid gekregen met zijn innoverende inzichten betreffende het voorkomen en genezen van zomereczeem, en bovengenoemde problemen. Leen Taal heeft tien jaar geprotocolleerd onderzoek bij zeer veel paardenrassen, gedaan. Ook bij pony's en paarden waarvan de eigenaren al van alles, tot nu toe met geen of weinig succes hadden geprobeerd."
Gek genoeg is er niets te vinden over zijn "geprotocolleerde onderzoeken" op internet. Niet op de zoekmachines van Google, niet op de zoekmachines van universiteiten, niets... Het lijkt ons een ongeëvenaarde prestatie om tien jaar lang (!) onderzoek te plegen en "internationale bekendheid" te genieten en niet op een zoekmachine terecht te komen...

Met deze kennis in gedachten kunnen we op voorhand zeggen dat middelen tegen Jacobskruiskruidvergiftiging malafide zijn. Natuurlijk is het altijd nog mogelijk een nepmiddel op de markt te brengen, en volgens www.kwakzalverij.nl zou de volgende aanpak succesvol kunnen zijn:

 1. Zoek een paard dat een beetje een doffe vacht heeft.
 2. Volgens een zelfverzonnen bloedonderzoek doe je de uitspraak dat het dier in vergaande mate lijdt aan Jacobskruiskruidvergiftiging (wat in werkelijkheid niet zo is).
 3. Je voorspelt dat het dier dood zal gaan, tenzij...
 4. ...hij het middel krijgt dat hem zal redden, voor een fors bedrag.
 5. Het dier krijg uiteraard het reddende middel, en na een tijdje trek je conclusies.
 6. Het paard is niet dood gegaan, terwijl het vast al lang dood zou zijn geweest zonder "levensreddend medicijn".
 7. Volgens het zelfverzonnen bloedonderzoek doe je nu de uitspraak dat het dier flink is opgeknapt.
 8. Hiermee is "bewezen" dat het middel werkt.
 9. De eigenaar van het paard denkt dat het middel het paard heeft gered, en begint hier op forums en dergelijke over te schrijven, en bezoekt bijeenkomsten om daar enthousiast te vertellen hoe geweldig het middel werkt.... Anderen volgen al spoedig.

Verwarring

Verwarring
etiketten

Wie verder gaat kijken naar de producten van Leen Taal raakt al snel in verwarring:

Geneesmiddel, supplement, of kruidenmengsel?
De producten worden aangeprezen als medicijn of geneesmiddel, maar op het etiket staat slechts "supplement", "kruidenmengsel" of iets dergelijks. Zo staat er op het middel Vermo-Cure dat als ontwormmiddel wordt verkocht niet dat het om een ontwormmiddel gaat, maar slechts dat het een "darmzuiverend kruidenmengsel" is.
We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat hier juridische overwegingen een rol spelen: Aan middelen die als medicijn of geneesmiddel op de markt komen worden nou eenmaal hogere eisen gesteld dan aan "kruidenmengsels" (zie ook de bronvermeldingen).
Onduidelijke etikettering
Een duidelijke ingrediëntenlijst ontbreekt of bevat weinig onthullende kreten als "bitterstoffen", "slijmstoffen", etc. De alkaloiden lijken erg geliefd te zijn. Ook worden er gelatines gebruikt, en die worden gemaakt uit botten van dieren... En was er niet "iets" met het verstrekken van voedingsmiddelen van dierlijke herkomst aan planteneters?
Bedrijven
Als consument behoor je recht te hebben op garantie en moet het duidelijk zijn wie er aansprakelijk is wanneer er problemen ontstaan. Maar er zijn maar liefst negen (!) bedrijven ingeschreven op het adres van Leen Taal (zie Bronvermeldingen). Met wie ga je eigenlijk in zee? Novel Cure Veterinair B.V.? Of Novel Cure Bloedanalyse B.V.? Of Eczit? (Hoewel die laatste volgens de KvK alweer "opgeheven of verplaatst" is, maar dan blijven er nog steeds genoeg andere bedrijven over.)
Aansprakelijkheid
Waarom moet je een vrijwaringsverklaring ondertekenen als je een "onschuldig" kruidenmengsel gebruikt? Of heeft Leen Taal zelf toch twijfels over de onschuld van zijn kruidenmengsel?
vrijwaring
(En waarom staat de ISO norm hier genoemd? Deze norm zegt slechts iets over de administratieve organisatie van een bedrijf, en niets over de kwaliteit van de producten.)

Conclusie

Conclusie

De hele gang van zaken rond de producten van Leen Taal geeft vooralsnog aanleiding om enige voorzichtigheid te betrachten:

Paard Natuurlijk is niet per definitie tegen alternatieve middelen. Maar we realiseren ons wel dat sommige wetten (zoals de plicht om deugdelijk te etiketteren) niet zijn gemaakt om alternatieve middelen te dwarsbomen, maar slechts dienen ter bescherming van de consument. We raden dan ook aan om bij het gebruik van alternatieve middelen goed na te gaan of de producten zijn getest op schadelijkheid, of de gebruikte ingrediënten conform de wet zijn vermeld, en of eventuele publicaties geen onwaarheden bevatten. Wie ter goede trouw is hoeft zijn producten niet te omhullen met geheimzinnigheid, hoeft niet te liegen over referenties, en schept duidelijkheid over wat er wel en niet is getest. Verder raden we aan om eventuele (bloed)onderzoeken slechts te laten uitvoeren wanneer ze bepalend zijn voor de behandeling, en uitsluitend te laten verrichten door een erkend arts of in ieder geval door iemand die geen financieel belang heeft met de uitslag van het onderzoek.

Naschrift

Naschrift

Een jaar na publicatie van deze pagina:

Deze pagina heeft nogal wat emoties doen oplaaien. Nadat er aanvankelijk "artsen" en "onderzoekers" op onze website reageerden met de mededeling dat Leen Taal baanbrekend onderzoek heeft verricht dat "binnenkort" gepubliceerd zou gaan worden, is het wat stiller geworden. Een jaar later is er nog steeds geen enkele publicatie verschenen. Ook het met veel bombarie aangekondigde middel tegen Jakobskruiskruid is nooit op de markt verschenen. Wel bereiken ons van diverse kanten aanwijzingen dat de heer Taal zijn werkgebied heeft verlegd naar andere terreinen. Zo kan hij inmiddels impotentie genezen, psychotische kindertjes van hun ziekte afhelpen, kanker genezen, etc, etc. De man is werkelijk op alle terreinen thuis, of doet in ieder geval alsof...

Het "bloedonderzoek" is inmiddels ook bij de "animal science group" in Wageningen doorgedrongen. (Zie dit onderzoek op melkkoeien.) Je kunt je afvragen wat het woordje "science" in deze context betekent?

Reakties van lezers

Als je ervaring hebt met de middelen van Leen Taal kun je dat hieronder opschrijven. We zijn nog op zoek naar de vele genezen paarden, dus is je paard dankzij het middel van Leen Taal genezen dan horen we dat graag...

Bronvermeldingen

Bronvermeldingen

Veel van de informatie is op de diverse forums door benadeelden naar boven gebracht. Zie onder andere:

Informatie over kava kava en het verbod hierop in Nederland:

Informatie over de genoemde kruiden:

 1. www.herbmed.org Piper methysticum
 2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov Uncaria tomentosa
 3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov Ballota Nigra
 4. http://www.herbmed.org Glycyrrhiza glabra
 5. http://www.herbmed.org Eleutherococcus senticosus
 6. www.holistic-online.com Avena sativa
 7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ Melissa officinalis
 8. www.news.bbc.co.uk Effecten van Ginseng op zwangerschap

Patenten van Leen Taal:

http://www.kwakzalverij.nl/php/display/ap/150/74
Kijk en vergelijk...

http://www.natuurlijkerwijs.com/planten_stoffen.htm
Informatie over alkaloiden

http://cwisdb.cc.kuleuven.be/studadm-bin/stududs.pl
Database met alle studenten van de universiteit in Leuven, waar Leen Taal volgens eigen zeggen aan het afstuderen is. Kun jij hem vinden?

http://www.cbg-meb.nl/brdwebsave/website/back/11_add/files/1831-2003toevoegingsmiddelen.pdf
Regelgeving voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

http://www.cbg-meb.nl/brdwebsave/website/index.html
Bureau registratie diergeneesmiddelen.

Verwijzing

Verwijzing
www.paardnatuurlijk.nl

Teller