Telepathie


Telepathie, paranormale begaafdheid, praten met dieren. Een favoriet onderwerp van vele bezoekers van www.paardnatuurlijk.nl. Er zijn mensen die er heilig in geloven, maar er zijn ook critici. Natuurlijk zijn er veel anekdotische "bewijzen" van mensen die vrij rake beweringen konden doen over bijvoorbeeld bepaalde paarden, maar vaak is onduidelijk hoeveel "voorkennis" er aanwezig was. Onbewust geef je bij een consult een enorme berg informatie, en uiteraard hoor je meer over de succesverhalen dan over de falikante mislukkingen. Voor ons is de informatie zo tegenstrijdig dat we niet goed een standpunt weten in te nemen. Ongetwijfeld zijn er velen die net als wij niet zo goed weten wat ze hier nu mee aan moeten.

Om meer licht in deze verlichte materie te scheppen hebben wij onderstaand experiment opgezet. Het experiment is speciaal zo opgezet dat er geen enkele onduidelijkheid kan zijn. De kans op succes - "een rake uitspraak" - hebben we geprobeerd zo groot mogelijk te maken.

! Het experiment is beëindigd. Het is niet langer mogelijk nieuwe antwoorden in te zenden.
We hebben de pagina echter in de oorspronkelijke staat gelaten, alleen het hoofdstuk Resultaten is aangepast aan de bevindingen van dit onderzoek.

Voor wat hoort wat

Uiteraard willen we dat zoveel mogelijk mensen meedoen. We gaan er van uit dat paranormaal begaafden niets liever zouden willen dan via www.paardnatuurlijk.nl aantonen dat telepathie echt bestaat, maar voor degenen die onder het motto "ik hoef niets te bewijzen" een andere motivatie nodig hebben, hebben we een geldprijs beschikbaar gesteld van maar liefst 300 Euro! Deze prijs is voor de winnaar, maar voor diegenen die "niet uit zijn op financieel gewin" maken we het geld over naar een goed doel naar keuze van de winnaar.

Waarom zou je meedoen?

Waarom zou je niet meedoen? Door mee te doen help je te bewijzen dat telepathie echt bestaat. Bovendien kun je er een leuk bedrag mee verdienen, of ons ertoe bewegen een fiks bedrag over te maken naar een goed doel. We kunnen ons dan ook niet goed voorstellen wat de redenen zouden kunnen zijn om niet mee te doen, en vinden dan ook dat een paranormaal begaafde die zich afstandig houdt een flink stuk aan geloofwaardigheid verliest.

Het experiment

Het experiment is eenvoudig van opzet. We hebben een paar voorwerpen, onder toeziend oog van onze paarden, in een doos gestopt.

De vraag is: Wat zit er in de doos?

Paragnosten hanteren verschillende manieren om tot een rake uitspraak te komen. De een concentreert zich graag op een foto, de ander praat met dieren, al dan niet door middel van visuele plaatjes. We hebben geprobeerd om een zo groot aantal mogelijke manieren realiseerbaar te maken, teneinde een zo hoog mogelijk slagingspercentage te bewerkstelligen.

Op de volgende manieren kun je te weten komen wat er in de doos zit:

Gebruik maken van een foto.
De foto op deze webpagina is gemaakt terwijl de voorwerpen al in de doos zaten. Je kan dus gemakkelijk de foto uitprinten, en je er op concentreren, je hand erop leggen, de foto onder je kussen leggen, of wat er dan ook nodig is om tot een kloppende uitspraak te kunnen komen. Voor degenen die een foto op hogere resolutie wensen hebben we bovendien een te downloaden foto beschikbaar.
Communicatie met onze paarden.
Onze paarden hebben gezien wat we in de doos hebben gestopt! (Als bewijs hebben we dit gefilmd, en dit filmpje kun je nu al downloaden, maar de code om het filmpje te kunnen uitpakken geven we pas vrij nadat de test is afgelopen). Onze paarden weten het geheim, en we hebben ze gezegd dat ze hun best moeten doen om het te verklappen. De voorwerpen die in de doos zitten zijn voorwerpen die paarden goed herkennen, � die goed in beeldvorm over te dragen zijn. Wie met paarden kan praten zou gemakkelijk de inhoud van de doos moeten kunnen achterhalen.
De paarden live!
Via de webcam pagina kun je de doos live bekijken en in de gaten houden!
Visueel contact.
De doos en de paarden zijn voortdurend live te bekijken via onze webcam. Er zit een paar seconden vertraging in vanwege de verzending van de beelden via internet, maar meer ook niet. (In de schemering lijkt het alsof het hier nog licht is, maar dat komt door de uitzonderlijk hoge lichtgevoeligheid van de camera, het is echt live wat je ziet!)
Het filmpje.
We hebben een filmpje gemaakt waarop we, onder toeziend oog van de paarden, de voorwerpen in de doos stoppen. Het filmpje bevat dus het geheim, en dat filmpje kun je nu al vast downloaden! Je hebt echter een wachtwoord nodig om het filmpje te kunnen uitpakken, en dat wachtwoord geven we pas nadat het experiment is afgelopen. Maar het filmpje, dat je nu al vast op je computer kan zetten, op een CD kan branden, etc. bevat dus wel al de goede antwoorden!

We hebben drie, voor paarden gemakkelijk herkenbare, voorwerpen in de doos gestopt. Het experiment bestaat uit twee delen:

Deel I: Eén voorwerp kiezen uit tien mogelijke antwoorden.
Bij dit onderdeel hoef je maar één van de voorwerpen goed uit te kiezen. We hebben een lijstje gemaakt met tien mogelijke antwoorden; één ervan is goed. De kans is dus 10% dat je de goede raadt, als je je tenminste beperkt tot raden. De bedoeling is natuurlijk dat je je paranormale gaven aanwendt om de goede te kiezen, hoe beter je hierin bent, hoe groter de kans wordt dat je de goede uitkiest. We bepalen na afloop het keuzepercentage van ieder antwoord, en dat zal bij uitsluitend "raden" dicht bij de 10% komen te liggen. Hoe meer mensen echter door telepathie het goede antwoord kiezen, hoe hoger dat percentage zal worden. Voor ons is de hamvraag dan ook: "Wordt het goede antwoord vaker gekozen dan de foute antwoorden?" Als dat zo is dan is dit een duidelijke aanwijzing dat telepathie bestaat.
Deel II: Wat zijn de andere twee voorwerpen die in de doos liggen?
Bij dit onderdeel moet je de overige twee voorwerpen benoemen. Het zijn soortgelijke voorwerpen als die je in het eerste deel van de test kon kiezen, maar we hebben nu een ruimere selectie voorwerpen gebruikt.

Wanneer je als eeste de drie goede voorwerpen kiest heb je gewonnen en zijn de 300 Euro voor jou! Je hebt dan een indrukwekkende prestatie geleverd die ongetwijfeld voor velen het bewijs zal zijn dat telepathie werkt!

Betrouwbaarheid

Leuk zo'n experiment, maar wat zegt het als het aan alle kanten manipuleerbaar is? Niets, dus hebben we alle moeite genomen om de test zo degelijk mogelijk op te zetten.

De kans op een goed antwoord bij raden.
Voor het eerste deel van de test is de kans op een goed antwoord 10%. Wij willen graag weten of er vaker dan 10% het goede antwoord wordt gekozen; dat zou kunnen betekenen dat er een spirituele factor meespeelt.
Voor het tweede deel van de test is de kans om het goede antwoord te raden niet zo groot. Bij een keuze uit 100 mogelijke voorwerpen is de kans dat je met raden goed scoort al 10*100*100, oftwel 1:100000. Je kan natuurlijk een paar duizend keer raden om zodoende je kans te vergroten, maar dat zal je veel tijd kosten, temeer omdat je evenzoveel werkende email-adressen zult moeten aanmaken. 300 Euro is dan maar een schamele beloning voor zoveel inzet... Het mogelijke aantal voorwerpen is in werkelijkheid bovendien veel hoger dan 100, dus de kans op een goed antwoord bij gokken zal in de praktijk nog veel lager uitvallen.
Wij kunnen niet sjoemelen.
Het gevaar bij een experiment als deze is dat, wanneer de uitslag van de test niet overeenkomt met de gehoopte uitslag, de bedenkers van de test worden beschuldigd van manipulatie of oneerlijkheid. We hebben daarom geprobeerd om onze eerlijke bedoelingen zoveel mogelijk controleerbaar te houden.

De webcam waakt over de doos...
Deelnemers kunnen niet sjoemelen.
De hoofdprijs is voor sommigen wellicht aantrekkelijk genoeg om te proberen op oneerlijke wijze te winnen. We hebben twee manieren bedacht waarop je vals zou kunnen spelen:
Meerdere keren meedoen.
We proberen dit, door controle op email-adres, naam en ip-nummer te voorkomen, maar voor het experiment zelf maakt het niet zoveel uit. De statistische verdeling van niet-paragnosten zal hierdoor niet worden beïvloed; als je gaat raden blijft de kans op ieder antwoord even groot. Je zal bijvoorbeeld, als je dobbelt, verhoudingsgewijs niet vaker een 6 gooien als je meerdere keren speelt, de verdeling blijft gewoon 1/6de. Paranormaal begaafden zullen hun keuze blijven herhalen (als je het goede antwoord weet, waarom dan iedere keer iets anders invullen?) maar kunnen toch maar één keer winnen, dus meerdere pogingen zijn zinloos.
Encryptie van het filmpje.
Het filmpje bevat het geheim. Hoe groot is de kans dat het filmpje voortijdig (dus voor we het wachtwoord vrijgeven) wordt gekraakt? We denken dat die kans vrij klein is. Voor de encryptie is gebruik gemaakt van 256-bit AES encryption. Op internet kun je hierover de volgende informatie vinden: How Strong is 128-Bit AES Encryption? What is the chance that someone could use the "DES Cracker"-like hardware to crack an AES key? In the late 1990s, specialized "DES Cracker" machines were built that could recover a DES key after a few hours. In other words, by trying possible key values, the hardware could determine which key was used to encrypt a message. Assuming that one could build a machine that could recover a DES key in a second (i.e., try 255 keys per second), then it would take that machine approximately 149 thousand-billion (149 trillion) years to crack a 128-bit AES key. To put that into perspective, the universe is believed to be less than 20 billion years old.

Spelregels

Deelname
Iedereen mag meedoen. Voor de statistische uitslag van het experiment zelf maakt het niet veel uit of je meerdere keren meedoet, maar we willen graag het gok-gehalte zo laag mogelijk houden. Dus: Per email-adres kun je maar één keer meedoen. Je krijgt per email te horen of je hebt gewonnen, dus het heeft geen zin om niet-bestaande email-adressen te gebruiken. Bovendien controleren we naam en ip-adres.
Privacy
In verband met het karakter van dit experiment zullen je naam en je keuzen op deze website worden gepubliceerd. Je e-mail adres en overige gegevens zullen daarentegen niet worden getoond en niet aan derden worden verstrekt.
Beoordeling
Bij de beoordeling van de ingevulde antwoorden hanteren we soepele regels. Zo zouden we bij het eerste voorwerp, dat kan bestaan uit één van onderstaande afbeeldingen, voor bijvoorbeeld "schrikdraad" ook "poortgreep" goed tellen, bij "laken" ook "zeil", bij "emmer" bijvoorbeeld ook "voerbak", etc. De volgorde van het tweede en derde voorwerp maakt natuurlijk niets uit.
Beëindiging van het experiment
Het experiment eindigt: Zodra de test is beëindigd zal de juiste inhoud bekend worden gemaakt, het wachtwoord voor het filmpje worden vrijgegeven, en de winnaar worden geïformeerd.
Winnaar
Degene die het eerst de inhoud van de doos weet te benoemen is de winnaar. De winnaar krijgt bericht per email. De 300 Euro zal binnen een maand worden overgemaakt op een door de winnaar aan te wijzen rekening.

Meedoen

Vul onderstaand formulier in om mee te doen.

! Het experiment is beëindigd. Het is niet langer mogelijk nieuwe antwoorden in te zenden.
We hebben de pagina echter in de oorspronkelijke staat gelaten, alleen het hoofdstuk Resultaten is aangepast aan de bevindingen van dit onderzoek.

Deel I

Kies voor het eerste voorwerp uit �n van onderstaande mogelijkheden:


Borstel

Ontwormspuit

Kluister

Bal

Appel

Schrikdraad

Halster

Hooi

Laken

Emmer

Deel II

Benoem hier het tweede en derde voorwerp: (Dit kunnen andere voorwerpen zijn dan hierboven genoemd).

Tweede:Derde:

Persoonlijke gegevens

Vul hieronder je persoonlijke gegevens in. Alleen je naam wordt op de website getoond, de rest blijft geheim. De laatste vraag is om te zien of mensen die zichzelf als paranormaal begaafd beschouwen daadwerkelijk beter scoren op Deel I dan anderen.

Naam: Email:
Ik beschouw mezelf als paranormaal begaafd.

Verzenden

Wanneer je klaar bent, druk dan op onderstaande knop. Controleer goed of je alles hebt ingevuld en of je email-adres foutloos is ingevoerd. Let op! Eenmaal verzonden gegevens kunnen niet meer worden gewijzigd. Per e-mail adres kan maar één keer worden meegedaan!

Het experiment is beëindigd. Het is niet langer mogelijk nieuwe antwoorden in te zenden.

Resultaten

Het experiment is, geheel volgens de aankondiging, op 5 december 2005 beëindigd, en het benodigde wachtwoord om het filmpje te kunnen bekijken is nu bekend gemaakt. De goede antwoorden kun je zien op het filmpje dat je vooraf kon downloaden.

Er waren 129 antwoorden ingezonden, waarvan we er één hebben moeten afkeuren omdat er geen naam en email-adres was ingevuld. De afgekeurde inzending bevatte overigens geen enkel goed antwoord. Er bleven dus 128 inzendingen over.

Wachtwoord voor het filmpje

Het wachtwoord dat je nodig hebt om het filmpje te kunnen bekijken is:
poi78uy!tvbnm?

Het eerste voorwerp

Hieronder de percentages van de gekozen voorwerpen:


27,34%

12,50%

2,34%

16,41%

7,03%

3,13%

14,06%

4,69%

3,91%

8,59%

Opvallend is dat het eerste voorwerp verreweg het hoogste scoorde. We twijfelen er nu een beetje aan of dit voorwerp niet de eerste plaats heeft gehaald omdat het op de eerste plaats stond, en mensen wellicht dachten dat wij dachten dat de meeste mensen zouden denken dat we het juiste voorwerp niet vooraan zouden zetten en we dat dus expres juist wel hebben gedaan. Ok, vergeet het maar. We hadden gewoon moeten zorgen dat iedere keer als de pagina werd bekeken de voorwerpen op een andere volgorde stonden. Dan hadden we ons nu niet het hoofd hierover hoeven te breken.

Het goede antwoord, de bal, scoorde als één na hoogste, en dat is opmerkelijk. Wanneer je het "effect van het eerste voorwerp" weg zou laten dan zou het goede antwoord wellicht het meest zijn gekozen. Echt eruitspringen zou het goede antwoord dan nog niet hebben gedaan; het halster scoorde eveneens vrij hoog.

Tweede en derde voorwerp

Het tweede en derde voorwerp is niet geraden, ondanks de ruimte tolerantie die we hadden ten aanzien van de bewoordingen die mochten worden gebruikt om het voorwerp aan te duiden. Niemand kwam er ook maar een beetje bij in de buurt, en dat is opmerkelijk aangezien het voor de hand liggende voorwerpen waren.

Paranormaal begaafden

De inzenders konden op het formulier aangeven of ze vonden dat ze paranormaal begaafd waren. Er waren 13 inzenders die zichzelf paranormaal begaafd vonden. Deze mensen scoorden echter beduidend slechter dan de anderen: Het eerste voorwerp werd maar door één van die mensen juist aangewezen (7,69%). Deze groep toonde daarentegen een sterke voorkeur voor het halster met maar liefst 30,76%. Het tweede en derde voorwerp werd ook hier niet correct aangewezen.

Van de "bekende" paranormaal begaafden heeft niemand meegedaan, althans niet onder hun eigen naam. We kunnen slechts gissen wat daarvan de reden is geweest.

Antwoorden bekijken

Op het volgende overzicht zie je alle antwoorden, exact op de manier waarop ze bij ons zijn binnengekomen.

Antwoorden bekijken

Conclusies

Een spijkerharde conclusie zit er helaas niet in.

Niemand heeft de juiste voorwerpen kunnen aanwijzen, terwijl het voorwerpen waren die we speciaal hebben uitgekozen om zowel via beelden als associatief (in "paardentaal", dus bijvoorbeeld "rond ding", "bah", "stuk-boom,lekker") te kunnen worden aangewezen. Dit had toch mogelijk moeten zijn, vooral als je bedenkt hoe gedetailleerd sommige paranormaal begaafden de ideeën van paarden weergeven. Wellicht hebben de echte paranormaal begaafden niet meegedaan, maar naar de redenen daarvan kunnen we dan slechts gissen. De motivatie om 300 Euro voor een goed doel te kunnen verdienen was blijkbaar niet hoog genoeg.

Opmerkelijk is dat van de eerste voorwerpen het goede antwoord (de bal) erg hoog scoorde. Niet het allerhoogste, dat was het eerste voorwerp, maar wellicht zijn er veel mensen die om andere redenen gewoon het eerste voorwerp hebben gekozen. Echt overtuigend is het niet, zeker niet als je bedenkt dat het eerstvolgende foute voorwerp er maar een haarbreed achter zit, maar het blijft hoe dan ook intrigerend.

De "gelovigen" zullen bevestiging vinden in het feit dat de bal hoger scoorde dan je op grond van de statistiek zou verwachten, de "ongelovigen" zullen bevestiging vinden in het feit dat niemand de goede voorwerpen kon aanwijzen en het eerste voorwerp niet eens het meest gekozen antwoord was. Dit zal wel niet het laatste onderzoek blijven dat aan dit onderwerp is gewijd...

Downloads

Er zijn twee bestanden beschikbaar om te downloaden. Beiden zijn niet essentieel om mee te kunnen doen met dit experiment.

"Wat zit er in de doos.avi"
Dit is een filmpje waarin je kan zien wat we in de doos hebben gestopt, en hoe we dat, onder toeziend oog van de paarden, in de doos hebben gedaan. Het filmpje is echter beveiligd met een wachtwoord, en dat wachtwoord geven we pas vrij na afloop van het experiment. We stellen het filmpje nu al vast beschikbaar zodat je zekerheid hebt dat we niet na afloop kunnen liegen over de inhoud van de doos.
Het filmpje zit in een zelf-uitpakkend exe-bestand van 2 Megabyte. Download "wat zit er in de doos.exe" (2Mb)
"paradoos.jpg"
Dit is een fotobestand in hoge resolutie waarop de - gesloten - doos staat. Speciaal voor diegenen die een tastbare foto wensen om zich op de vraag te kunnen concentreren "Wat zit er in?". Download "paradoos.jpg" (144Kb)

Reakties van lezers

Hieronder kun je opschrijven wat je van dit experiment vindt.

www.paardnatuurlijk.nl

Teller