Hoofcare

Hoofcare

De meeste hoefsmeden hebben niet zo'n problemen met natuurlijk bekappen. Ze gaan gewoon met hun tijd mee, en zoals gebruikelijk in een tijd waarin de beschikbare kennis toeneemt en beter beschikbaar komt, zijn er soms redenen om je werkzaamheden aan te passen. Ze horen en zien de succesverhalen om hun heen, en proberen eruit te leren wat er uit te leren valt.

Sommigen echter zien natuurlijk bekappen vooral als een bedreiging. De succesverhalen worden genegeerd, en ze doen er alles aan om, los van de realiteit, natuurlijk bekappen zwart te maken.

Waar zijn al die spijtoptanten?
Sommige hoefsmeden gaan er prat op dat ze zoveel mensen kennen die helemaal zijn teruggekomen zijn op het natuurlijk bekappen omdat ze er zoveel problemen mee kregen. Wie echter de discussiegroepen op internet bijhoudt zal net als ons zichzelf afvragen waar al die mensen dan zijn. Het aantal succesverhalen over Natuurlijk Bekappen overtreft het aantal probleemgevallen vele malen. Hoe kan dat? En waarom neemt het aantal Natuurlijk Bekappers nog steeds toe?

Van een vakman mag je echter verwachten dat hij een discussie aangaat, en als hij van mening is dat Natuurlijk Bekappen niet zou werken, uitlegt waarom hij denkt dat dit zo is. Hiervan zou iedereen iets kunnen leren. De gebroeders van Nassau, van de website www.hoofcare.nl, zijn echter uit een ander soort hout gesneden: Nadat Esther Franken met haar website "De gevaren van Natuurlijk Bekappen" was ontmaskerd als een snijverslaafde fantast boden zij aan om als internetprovider op te treden voor haar dubieuze website. (Ken je deze website niet? Lees dan eerst even dit)

Bedreiging?
Sinds www.hoofcare.nl als internetprovider optreedt voor fantasievolle websites is het verhaal nog eens extra aangedikt met een cowboyverhaal over bedreigingen en aangifte bij de politie. Of ook dit weer aan de fantasie van Esther Franken is ontsproten of dat de gebroeders van Nassau aan dezelfde kwaal lijden weten we niet, maar we zijn niet in staat geweest te achterhalen wat die bedreiging precies zou moeten inhouden. Bij navraag bij de politie kon de "aangifte" nooit worden bevestigd: wel kon men ons verzekeren dat als er echt aangifte zou zijn gedaan van iets dat strafbaar is, wij er beslist van zouden hebben gehoord.
Wij hebben echter niets gehoord, en onze pagina over Esther Franken staat er ook nog steeds. Enfin, wij zouden als website-eigenaar er niet over piekeren om een dergelijk verhaal te plaatsen, tenzij een en ander verifieerbaar is, maar bij www.hoofcare.nl heeft de waarheid kennelijk niet de hoogste prioriteit.

Een website-bezitter met gezond verstand piekert er natuurlijk niet over om zijn website te vervuilen met een verhaal dat op zijn minst "onbetrouwbaar" is te noemen, maar de gebroeders van Nassau vallen duidelijk niet in die categorie. De heren van Nassau menen daarentegen dat het aanhalen en opblazen van een vermeende "mislukking" dé manier is om aan te tonen dat Natuurlijk Bekappen niet werkt.

Als dit de manier zou zijn om aan te tonen dat iets niet werkt, dan hebben de heren van Nassau hiermee in hun eigen voet geschoten: Je hoeft niet bepaald ver te zoeken om paarden te vinden die ondanks een traditionele bekapping met beslag toch nog aan hoefproblemen lijden. Wanneer het zou uitdraaien op een "wedstrijd" wie de meeste mislukkingen van de andere partij kan aantonen dan zouden de natuurlijk bekappers met vlag en wimpel winnen: Beslagen met paarden met hoefproblemen vormen zo'n bekend beeld dat het niet eens meer een interessant gespreksonderwerp is. Onze vriezers met oefenhoeven ten behoeve van de cursus Natuurlijk Bekappen liggen eveneens vol trieste bewijzen dat het nogal eens mis gaat met traditioneel beslag.

Op onze website www.hoefnatuurlijk.nl vind je echter geen zielige verhalen over beslagen paarden die hoefproblemen hebben. In plaats daarvan leggen we uit, omkleed met argumenten, waarom hoefbeslag schadelijk is voor hoeven. We spelen niet in op de emoties maar op het verstand.

Het is dan ook jammer dat de gebroeders van Nassau verzuimen om op volwassen wijze uit te leggen waarom natuurlijk bekappen volgens hun zo schadelijk is, of wat er niet zou deugen aan onze theorieen.

Oogkleppen

Nu we onze bezwaren hebben geuit tegen de vooroordelen tegen Natuurlijk Bekappen en de onsmakelijke manier waarop hier vorm aan wordt gegeven willen we nog wel kwijt dat we de gebroeders van Nassau wel degelijk veel kennis over hoeven toeschrijven. Op hun website en in hun boek komen we best veel dingen tegen waar we het mee eens zijn. Maar het blijft jammer dat de heren, wanneer het om natuurlijk bekappen gaat, liever met oogkleppen lopen. Die oogkleppen leveren wat merkwaardige zaken op:

Zo staat er bijvoorbeeld op de met "ontploffingen" versierde website: "In meer dan 6 jaar hebben wij in samenwerking met diverse mensen een programma opgezet voor het genezen van de White line disease, de schimmel die altijd schuilt achter het grote probleem bij de paardenvoet. Wij ontdekten dat we de schimmel konden doden met honing. In de honing zit het werkzame bestanddeel propolis." Leuk deze "ontdekking", maar Jaime Jackson schreef in zijn boek "Founder" uit 2001 al over de behandeling van White Line Disease: "... apply sparingly liquid bee propolis that has been formulated for hoofs" (blz 87) en in zijn boek "Horse Owners Guide for Natural Hoof Care uit 1999 al "... applying palliative measures (hoof soaks and tincture of liquid bee propolis..." (blz 231-232).
De heren van Nassau hadden "hun ontdekking" 8 jaar eerder kunnen doen, als ze hun vakliteratuur maar hadden bijgehouden. En dat betekent dat je natuurlijk niet alleen maar leest wat in je straatje past.

Ook in het boek "Hoefproblemen" komen we de bekende oogkleppen tegen. Het boek begint met een veelbelovende inleiding: "Veel hoefproblemen kunnen voorkomen worden door een goede hoefverzorging. Dit betekent niet zozeer het teren en vetten van hoeven of het voeren van allerlei supplementen, maar vooral veel beweging, een natuurlijke wijze van houden en een vakbekwame hoefsmid"". We kunnen niet anders dan het hier hartgrondig mee eens zijn. Over hoefkatrolontsteking wordt geschreven: "Het blijkt dat een gestoorde bloedtoevoer van en naar de hoef een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van hoefkatrolonsteking.". Vervolgens wordt de conclusie getrokken dat hoefijzers niet zo goed helpen: "Wiggen: In de praktijk al lang achterhaald. Hoefijzer met vaste keilen: Een ellende voor elke paardenhoef. Eggbars: vergelijkbaar met het lopen op skischoenen. Balkijzer: tot nog toe beste beslag... om de beweging uit het ijzer te halen.". Dat laatste begrijpen we niet helemaal, want het lijkt ons sterk dat er veel beweging zit in een hoefijzer zonder balk, en hoe een verdere beperking van de beweging de genezing zou moeten bevorderen wordt ook niet uitgelegd. Maar de uiteindelijke conclusie luidt: "Het ene paard functioneert beter op een balkbeslag, het andere op beslag met hoofpad.". Dé grote misser is dat na bespreking van al die ijzers er niet gewoon eens is gekeken wat er gebeurt... zónder hoefijzer. Zeker wanneer je al zo ver bent dat je erkent dat hoefkatrolonsteking wordt veroorzaakt door een gestoorde bloedtoevoer hoeft het geen al te grote mentale toer te zijn om in te zien dat je dát eens uit moet proberen... Jammer dat ook hier weer de oogkleppen een belemmering zijn om ook maar iets te willen opsteken van wat onder natuurlijk bekappers al lang een heldere zaak is.

Maar zolang er nog steeds wordt gedacht dat de grootste uitvinding van de laatste tien jaar bestaat uit de ontwikkeling van een hoefijzer waaraan een afgeschuinde rand zit hoeven we helaas niet echt veel baanbrekends te verwachten.

Reacties


 
Voeg deze pagina toe aan je favorieten / bookmarks   De rechtstreekse verwijzing naar deze pagina is: http://www.paardnatuurlijk.nl/pers/hoofcare.htm
www.paardnatuurlijk.nl

Teller