Schending Auteursrechten

Schending Auteursrechten

De artikelen op de website van Paard Natuurlijk worden zeer veel bekeken en goed gewaardeerd. Dit blijkt uit de ranking van Google: bij paardgerelateerde zoekopdrachten worden artikelen van Paard Natuurlijk vaak als eerste genoemd. Natuurlijk blijkt ook uit onze paginatellers dat de pagina's zeer veelvuldig worden bekeken.

Een enkele keer worden teksten van Paard Natuurlijk zonder onze toestemming door anderen gebruikt in hun eigen publicaties. Uiteraard zien we dat niet graag, want we maken veel werk van onze artikelen en het is vervelend als anderen dan met onze veren gaan pronken. Bovendien hebben de artikelen op onze website naast het informatieve karakter ook waarde als publiekstrekker, want bezoekers van de website willen vaak meer over het betreffende onderwerp lezen en bestellen dan ons boek. En de opbrengst daarvan komt dan ook weer de website ten goede zodat we door kunnen gaan met het verstrekken van informatie.

Kort geding

Onaangenaam was de verrassing toen ons artikel over voeding in zijn geheel verscheen in het "HP vakblad voor de complete paardenbranche", uitgegeven door de Nederlandse Uitgevers Combinatie B.V.. Het betreft hier een krantje zonder eigen visie, dat nagenoeg uitsluitend uit advertenties bestaat, en ons artikel was het grootste niet-commerciële artikel in de betreffende editie. Ons artikel was geplaatst zonder toestemming en zonder bronvermelding, en voorzien van nieuwe foto's. Slordig detail was dat onze verwijzing naar de pagina over insulineresistentie in het artikel was blijven staan (maar in het krantje stond natuurlijk geen pagina over insulineresistentie).

Hoe brutaal dit ook mag lijken, het kan natuurlijk altijd zijn dat er een vergissing in het spel is, of dat iemand anders heeft gedaan alsof het zijn eigen artikel was en het op die manier heeft verkocht aan de redactie. We nemen daarom in zo'n geval contact op met de betreffende uitgever om opheldering te vragen en tot een oplossing te komen.

Helaas kregen we geen antwoord op onze emails. Wel kregen we een ontvangstbevestiging, dus we konden daaruit de conclusie trekken dat onze emails wel aankwamen maar dat men ons gewoon niet te woord wilde staan.

Tsja, wat doe je dan? Als je het daar dan verder bij laat is het niet onaannemelijk dat de website Paard Natuurlijk vanaf dat moment als gratis bron van leeswaardige artikelen wordt beschouwd, en in de volgende edities weer opnieuw artikelen van Paard Natuurlijk verschijnen... Als je dat niet wilt, dan rest er nog maar één ding: de betreffende uitgeverij laten dagvaarden voor een kort geding.

vonnis

Het Vonnis

Hieronder het vonnis dat werd uitgesproken door de rechtbank op 4 december 2007:

De voorzieningenrechter

  1. verbiedt NUC inbreuk te maken aan Paard Natuurlijk c.s. toebehorende auteursrechtelijke werken, waaronder dvd's, boeken, tijdschriftartikelen en artikelen op de website van Paard Natuurlijk c.s.;
  2. bepaalt dat NUC voor iedere keer dat zij in strijd handelt met het onder 1. bepaalde, aan Paard Natuurlijk c.s. een dwangsom verbeurt van EUR 10.000,- tot een maximum van EUR 100.000,-;
  3. bepaalt dat NUC een rectificatie plaatst op een duidelijke plaats in het redactionele gedeelte van de eerstvolgende uitgaven van HP Vakblad voor de complete paardenbranche overenkomstig de in rechtsoverweging opgenomen bewoordingen;
  4. bepaalt dat NUC indien zij in strijd handelt met het onder 3. bepaalde, aan Paard Natuurlijk c.s. een dwangsom verbeurt van EURO 25.000,-;
  5. bepaalt de termijn in de zin van artikel 1019iRV op zes maanden;
  6. veroordeelt NUC in de proceskosten, aan de zijde van Paard Natuurlijk c.s. tot op heden begroot op EUR 4.571,25;
  7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
  8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.H.S. Lebens-de-Mug en in het openbaar uitgesproken op 4 december 2007.

www.paardnatuurlijk.nl

Teller