Politiek

Politiek

Wij, de makers van Paard Natuurlijk, geloven in educatie van de massa. Door veel informatie te verstrekken proberen we de gewone ruiter beter en paardbewuster met paarden te laten omgaan. Wanneer de gewone ruiter paardvriendelijker met paarden wil omgaan, geen geld meer wil betalen voor een nette stal maar liever een weiland huurt, liever bitloos rijdt dan met bit, dan zal de officiële paardensector vroeg of laat wel moeten volgen. Waar een vraag is ontstaat uiteindelijk een aanbod, en wie niet op veranderingen wil inspelen zal zijn voorrangspositie vanzelf afstaan aan anderen die wel voor vernieuwing openstaan.

Brief Gerda Verburg
"Het doet mij genoegen te vernemen dat uw organisatie zich inzet voor en bijdraagt aan het verbeteren van het welzijn van paarden en pony's en ik wens u dan ook veel succes met uw activiteiten."

Hele brief lezen

Hoewel we niet al te veel op hebben met politiek proberen we ook enige invloed uit te oefenen "van boven af". Zo hebben we ons boek Paard Natuurlijk begin 2008 toegezonden aan een aantal kamerleden (waaronder Krista van Velzen) en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Gerda Verburg.

Gerda Verburg antwoordt ons: "Het doet mij genoegen te vernemen dat uw organisatie zich inzet voor en bijdraagt aan het verbeteren van het welzijn van paarden en pony's en ik wens u dan ook veel succes met uw activiteiten."

Op de website van de KNHS verschijnt eveneens begin 2008 een nieuwsbericht met de titel "Tweede Kamerleden beledigen paardensporters". In het bericht is onder andere te lezen "Onder anderen Kamerleden Ineke van Gent (Groen Links) en Krista van Velzen (SP) beweren dat de Nederlander zijn paarden slecht zou behandelen. Ook verwijten zij paardensportorganisaties hier niets tegen te doen.", even later gevolgd door de verdediging gevoerd door de directeur van de KNHS: "Onze leden weten heel goed waar ze mee bezig zijn en hebben dierenwelzijn hoog in het vaandel. De meeste paardensportbeoefenaars sparen kosten noch moeite om het beste voor hun paard te doen."

Nou zijn wij niet echt een frequent bezoeker van de website van de KNHS, maar het is ons nooit opgevallen dat de KNHS veel moeite doet om haar leden te overtuigen dat paarden niet in een stal thuishoren, geen hoefijzers nodig hebben, en dat je ook zonder bit prima en veilig kunt rijden. Gelukkig denkt de politiek niet automatisch meer dat een paard prima verzorgd is wanneer het in een keurig stalletje op hoefijzers zijn bakje biks staat te eten. Ook bij de ruiters zelf begint langzamerhand het besef door te dringen dat paardenhouden en paardrijden ook anders kan.

In November 2008 bereikt ons het nieuws dat de Ledenraad van de KNHS het concept heeft goedgekeurd van de eigen welzijnsnota voor paarden, zoals geschreven vanuit de eigen sector. De minister van LNV, Gerda Verburg, had de sector gevraagd dit zelf te doen omdat zij anders gedwongen zou zijn een nieuwe regulering op te leggen.

De volledige tekst van dit concept is nog niet in ons bezit, wel weten we dat er onder andere het volgende in staat:

6.6. Aanbevelingen disciplinespecifiek:

6.6.1. Dressuur
? Het bitloos rijden van dressuurproeven reglementeren en daarmee starten

6.6.2. Springen
Naast andere opmerkingen m.b.t. springen
* Het gebruik van sterk inwerkende bitten niet meer toestaan (voorbeeld: pessoabit). Een onderzoek doen naar het gebruik van bitten, die in de springsport worden gebruikt. Nieuwe bitten, die op de markt komen, toetsen.
* Bitloos rijden van springconcoursen is toegestaan. Toenemende aandacht is nodig voor de inwerking van de optoming op andere delen van het paardenhoofd.

6.6.5. Mennen
Naast andere opmerkingen:
? De KNHS staat open voor een onderzoek naar bitloos mennen. Zolang de resultaten van een dergelijk onderzoek niet bekend zijn het bitloos mennen op de openbare weg niet toestaan.

Begin 2005 schreven we op Paard Natuurlijk al een artikel over bitloos rijden, in een tijd dat het bitloos rijden nog nagenoeg onbekend was. We zijn verheugd te kunnen vertellen dat sinds het verschijnen van deze pagina het bitloze rijden hele grote sprongen vooruit heeft gemaakt. Er is een Nederlandstalig boek verschenen over bitloos rijden (Metaal in de mond), en er is zelfs een heuse vereniging voor bitloze ruiters opgericht. Ook binnen de KNHS begint nu blijkbaar door te dringen dat bitloos deelnemen aan wedstrijden niet alleen een optie, maar ook een wens is van vele ruiters.

Sinds het verschijnen van onze website www.paardnatuurlijk.nl komen er steeds meer verbeteringen die het welzijn van paarden en ponies bevorderen. Achteraf is moeilijk te zeggen wat onze rol daar precies in is geweest, maar gezien de bekendheid van onze website zullen we beslist een rol meespelen in de veranderingen die het welzijn van de paarden en ponies bevorderen. En daar doen we het voor!

www.paardnatuurlijk.nl

Teller