"Paard Natuurlijk"

Paard Natuurlijk

Na vele verzoeken is het dan zover: we hebben de onderwerpen die op deze website worden besproken verder uitgewerkt in een boek met de toepasselijke titel: "Paard Natuurlijk".
Wat is het?

Wat is het?

Onze website www.paardnatuurlijk.nl heeft voor veel beweging gezorgd in de inzichten over hoe paarden moeten worden verzorgd. Vele malen hebben we dan ook het verzoek gekregen om een en ander eens verder uit te werken en in boekvorm uit te brengen.

Nu is het zover: Het resultaat is het boek met de toepasselijke titel: "Paard Natuurlijk".

Behalve de diepere uitwerking bevat het boek vele waardevolle aanvullingen: Ervaringen, praktische tips, ideeën, oplossingen voor problemen, etc.


Onderwerpen

De onderwerpen die aan bod komen zijn: Huisvesting, voeding, verzorging, sociaal gedrag, natuurlijk bekappen *), etc. Bij alle onderwerpen kijken we hoe het er in de natuur aan toegaat, hoe het er bij gedomesticeerde paarden aan toegaat en waarom dit niet optimaal is, en hoe je daar, gebruik makend van wat de natuur ons kan leren, verbeteringen in kan aanbrengen.

In het boek worden verschillende ideeën gegeven voor uiteenlopende situaties, worden inspirerende praktijkvoorbeelden gegeven, en wordt besproken welke problemen je kan tegenkomen tijdens de overgang naar een meer natuurlijke situatie en uiteraard hoe je die het best kunt voorkomen of oplossen.

De achterkant van het boek geeft een goede indruk van wat je kunt verwachten:

Achterzijde boek

Het boek bestaat uit 232 pagina's...
...maar we laten je er al vast een paar zien:
*)Het boek behandelt globaal het onderwerp "Natuurlijk Bekappen", maar gedetailleerde informatie of een handleiding om daadwerkelijk zelf te bekappen valt buiten het bestek van dit boek. Wil je leren om zelf je paard te bekappen, dan is het Multimedia-pakket "Natuurlijk Bekappen" een aanrader. Het boek "Paard Natuurlijk" is daar een onderdeel van.

Op onze pagina over voeding tref je een uittreksel aan van het hoofdstuk over voeding. In het boek vertellen we je in groter detail:

Op onze pagina over huisvesting tref je een uittreksel aan van het hoofdstuk over huisvesting. In het boek vertellen we je in groter detail:

Dit boek is ook onderdeel van het Multimedia-pakket "Natuurlijk Bekappen" en wordt tevens gebruikt als theorieboek bij de cursus Natuurlijk Bekappen.

Bestellen

Bestellen

Reacties

Reacties

Als je het boek al hebt ontvangen kun je hieronder vertellen wat je er van vindt.

Delen

Delen
www.paardnatuurlijk.nl

Teller