Wel of niet chippen?

Laatste nieuws!

Onder andere door de brieven die door bezoekers van deze website zijn verstuurd aan minister Veerman (zie onze voorbeeld-brief) is de chip-problematiek onder de aandacht van de Tweede Kamer gekomen. Met succes!

Onderstaande brief plus persbericht ontvingen we van de Nijhofgroep:

De mogelijkheid tot DNA registratie in plaats van chippen is succesvol door instanties verzwegen met als resultaat dat 9 van de 10 paardeneigenaren denken dat er gechipt m�t worden. Omdat wij de paardeneigenaars graag op de hoogte willen brengen omtrent de mogelijkheid van DNA-registratie en de verlenging van de aanvraagmogelijkheden hiervan verzoeken wij u ons persbericht een plaats te geven in uw tijdschrift of website en onder uw leden te verspreiden.

Heel intressant is een publicatie in het Agrarisch Dagblad vrijdag 28-01-05 (ook op internet te vinden). Daarin staat dat een ruime meerderheid van de Kamer pleit voor een permanente ontheffingsmogelijkheid voor gewetens- en anderszinsbezwaarden. In hetzelfde stuk staat dat dhr. Ormel (dierenarts en CDA-lid van de vaste Kamercie LNV) verklaart dat de chip 'volledig veilig' is terwijl 2 zinnen verderop minister Veerman de Kamer vertelt dat er 14 geregistreerde meldingen zijn van problemen als gevolg van het chippen en dat er 2 paarden de dood vonden als gevolg van het verkeerd inbrengen van de chip.

Geen idee wat dhr. Ormel verstaat onder 'volledig veilig' maar onze visie daarop is toch enigszins anders.

Let wel: hier wordt gesproken over geregistreerde gevallen. Daarbij vragen we ons af hoeveel gevallen er zijn die niet geregistreerd zijn, niet in de laatste plaats door intimidatie van het KNHS. En waar worden die gevallen geregistreerd, aangezien bij navraag door de media bij zowel het PVE als het KNHS er geen gevallen bekend zijn van problemen n.a.v. het chippen.

*** PERSBERICHT ***

Op donderdag 27 januari 2005 heeft de Tweede Kamer minister Veerman tot onze grote vreugde gevraagd de uiterste datum voor het aanvragen van een chipontheffing voor paardeneigenaren die stond gesteld op 1 februari 2005 tot nader order op te schuiven. Dit om uit te zoeken of een permanente ontheffing van de chipverplichting voor gewetensbezwaarden, en diegenen die anderszins bezwaren hebben tegen het inbrengen van een lichaamsvreemde materie, mogelijk is.

Concreet betekent dit dat paardeneigenaren gebruik kunnen blijven maken van registratie van hun paard(en) middels DNA-bepaling. Het DNA alternatief is maar weinig duurder, 100% veilig en er kan niet mee gefraudeerd worden. Het KNHS accepteert ook de DNA identificatie en registratie dus ook wedstrijdruiters kunnen met een gerust hart een chipontheffing aanvragen.

De Nijhofgroep heeft vanaf het moment dat de eerste plannen ontstonden paarden te chippen enkele jaren terug zich hiertegen verzet en zich hard gemaakt voor het DNA-alternatief. Wij zijn blij dat de Tweede Kamer voor ons in de bres is gesprongen en dat ook de minister onze bezwaren serieus neemt. Aangezien een ruime meerderheid van de Kamer een permanente ontheffing wil, hebben we goede hoop dat deze er gaat komen.

Bovenstaande betekent dat uw paard nog steeds moet voldoen aan de wet I&R dus geregistreerd moet worden en ge�entificeerd moet kunnen worden. Dit hoeft echter niet zoals veel paardeneigenaren per abuis denken pers�door te chippen.

Voor meer informatie omtrent de hele regeling kunt u terecht op de site van de Nijhofgroep www.invisio.nl/antichip of bellen met 0620868976

Waarom zijn wij tegen?

Het grootste stamboek ter wereld, het quarterstamboek is begonnen met chippen, is er na enige tijd weer mee gestopt en identificeert nu door middel van DNA onderzoek. Duitsland weigert te chippen in verband met de niet te overziene gezondheidsrisico's, Frankrijk overweegt nog, Spanje is al gestopt.

Er zijn een heleboel redenen waarom wij tegen het chippen zijn.

Wij begrijpen volkomen dat mensen hebben laten chippen, in eerste instantie dacht iedereen ook dat het moest, maar zolangzamerhand komen er protesten (ook uit de hoek van onze internationale topsporters zoals Anky van Grunsven, Jeroen Dubbeldam, Jan Tops, IJsbrand Chardon, Johan Rockx en Stal de IJzeren Man). Ondertussen hebben we een alternatief in het DNA-profiel of, nog beter en goedkoper, het borgingssysteem.

De feiten op een rijtje

Voor wie onzeker is hoe het allemaal in elkaar steekt hebben we de feiten nog eens op een rijtje gezet:

Conclusie: De Nederlandse paardenhouder wordt door onze eigen, met belastinggeld betaalde, overheid op hoge kosten gejaagd voor een indentificatie systeem, waarvan zelfs de overheid zelf niet overtuigd is van de veiligheid (zie feit 7). Een aanzienlijk goedkopere, 100% veilige identificatie-mogelijkheid (borgingssysteem) wordt helemaal geheim gehouden en een even dure mogelijkheid (DNA) wordt zo moeilijk mogelijk gemaakt.

De grote vraag is: waarom zouden wij dit laten gebeuren? Als alle paardeneigenaren voor hun ongeveer 400- �500.000 paarden en ponys een ontheffing van het chippen aanvragen weten we in ieder geval zeker dat onze paardenstapel niet wordt opgezadeld met een tikkende tijdbom. Hoe de identificatie dan gaat lopen zien we nog wel. Als wij allemaal het borgingssysteem willen moet dat toch te regelen zijn! Ook de prijs voor DNA bepaling zal bij grotere aanvraag goedkoper worden.

Groep Nijhof, Holten, 17-2-2004

Bron

Bovenstaande informatie is, met toestemming, voor het grootste deel ontleend aan www.invisio.nl/antichip.

Je vindt daar veel verdere informatie en voorbeeldbrieven, -bezwaarschriften en dergelijke. Hoe meer mensen bezwaar aantekenen hoe sterker we staan!

Voorbeeldbrief

[plaatsnaam], dd [datum]

Ministerie van LNV
T.a.v. dhr. Veerman
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Betreft: ontheffingsregeling chipverplichting paarden


Geachte heer Veerman,

Met ingang van 18 september 2004 werd de chipverplichting voor paarden in Nederland ingevoerd.
Sinds een aantal weken is er gelukkig een mogelijkheid tot ontheffing van deze chipverplichting.
Deze ontheffingsregeling is echter geldig tot 1 februari 2005 voor alle paarden en daarna kan men enkel nog ontheffing krijgen voor nakomelingen van merries die ook een ontheffing hebben. Tot overmaat van ramp zal na 2006 helemaal geen ontheffing meer worden verleend.

Aangezien ik gewetensbezwaren heb tegen het chippen doe ik een dringend beroep op u deze ontheffingsregeling in stand te houden.
Uit diverse bronnen worden gezondheidsproblemen gemeld en er is in Nederland geen gedegen onderzoek geweest naar de langetermijngevolgen van het chippen. Behalve gezondheidsbezwaren heb ik ook bezwaren van ethische aard.

Het kan niet zo zijn dat paardeneigenaren door de Nederlandse overheid verplicht worden hun paarden een gezondheidsrisico te laten lopen door het te moeten laten chippen terwijl er een prima alternatief is in de vorm van DNA onderzoek zoals die nu reeds geldt voor de gewetensbezwaarden.

Mijn gewetensbezwaren zullen niet verdwijnen met het aflopen van de nu gestelde termijn en ik vind het onacceptabel dat een 100% veilige methode tot registratie zou verdwijnen ten gunste van een risicovollere variant.

Ik hoop snel van u te horen.

Met vriendelijke groet,

[handtekening][naam]
[adres]


Dit is de brief die wij, en vele van onze website-bezoekers, naar dhr. Veerman van het Ministerie van LNV hebben gestuurd.

De actie heeft succes gehad! We bedanken iedereen die deze brief heeft verstuurd!

www.paardnatuurlijk.nl

Teller