InloggenForum-hulp!Woordenboek
UitloggenInstellingenBookmarks
Warboel (e m kraak)   Pagina 505½ van 531
Mix van alle berichten uit alle rubrieken (forum oude stijl) 7959 berichten
Je leest nu alle berichten van "e m kraak"
Volg datum > Datum: zaterdag 13 augustus 2016, 0:03 Nr:273792
Volg auteur > Van: e m kraak Opwaarderen Re:273791
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: zitmaaier voor de wei Structuur

e m kraak
Nederland


7959 berichten
sinds 5-5-2004
vagebond schreef op vrijdag 12 augustus 2016, 19:42:

> Ik dacht dat mulch te fijn is en koliek kan
> veroorzaken. Wie weet het?

Klopt. Geen goed idee.
Vind ik leuk!
Medeleven
Mee eens!
Volg datum > Datum: zaterdag 20 augustus 2016, 15:11 Nr:273810
Volg auteur > Van: e m kraak Opwaarderen Re:273808
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: Brief aan een oude vriend Structuur

e m kraak
Nederland


7959 berichten
sinds 5-5-2004
joop schreef op zaterdag 20 augustus 2016, 11:23:

> inzicht. Die informatie is openbaar bezit. Beschikbaar voor iedereen die
> kennis wil nemen van de mogelijkheden paarden een paardwaardig bestaan te
> geven.

Ik denk dat je, voor mij althans, hier een essentieel punt te pakken hebt.

Toen ik in 2004 actief werd op PN was dat omdat PN, toen dus, een enthousiast en redelijk openminded forum was waar ik mijn ideeën kwijt kon.
Die waren lang niet altijd in lijn met die van PN domeineigenaar Frans; zo herinner ik mij zeer wel dat Frans fanatiek aanhanger van een Parelli-methode was terwijl ik leertheoriën, het operant conditioneren en "clicker" in bracht.
Van een PN als bedrijf was nog totaal geen sprake.
Ik herinner me ook nog hoe ik de concepten voor de "natuurlijk hoefbekappen" cursus toegestuurd kreeg, nog geen boek maar gewoon een gebundelde stapel kopietjes, om te bezien of het zo wel goed was.
Want al deze zaken zijn NIET op PN uitgevonden!
Ze bestonden al, ergens. Mijn ideeën over omgang met paarden en introductie van "bitloos" (wat een tegenstand ontmoette dat indertijd, óók op PN!) waren bij voorbeeld voor een belangrijk deel afkomstig uit informatie die ik uit "3e wereld" landen en andere culturen haalde (hetzelfde gold voor het houden van hengsten - de castratiecultuur is helemaal niet nodig, maar het is mij tot op heden helaas niet gelukt dit punt succesvol genoeg te verwezenlijken), nog voordat ik de complete werken van Skinner doorworstelde ;-)
Zelfs het concept van paarden houden zonder stallen bestond reeds, alleen heette het eerder "robuust paarden houden".
Waar het, omvattend, om ging was dat PN een prima centrum werd waar dat allemaal zowel aan kritische blikken onderworpen alsook veel beter centraal herkenbaar naar voren geschoven kon worden in bredere publieke belangstelling.

Helaas, vind ik, is de afgelopen jaren de aard en essentie van PN volkomen veranderd. De domeineigenaren doen zo goed als niets meer aan de website en al hetgeen PN tot een vrolijk centrum van hippische innovatie maakte.
Alleen het "bedrijf" PN en de webshop lijkt nog van belang te zijn voor de fam. Veldman.
Dit forum was al geruime tijd op sterven na dood voordat Piet Loof, overigens uitdrukkelijk zonder ondersteuning vanuit PN, zijn activiteiten op FB begon. Logistiek lijkt het mij de enige mogelijkheid dat PN voordeel daarvan kon hebben, andersom was en is zeer onwaarschijnlijk.

Ik vind het dus logisch dat PN haar succes kwijt is. Dat is vooral te wijten aan de jarenlange inactiviteit van de domeineigenaren zowel inhoudelijk als in beheer (makkelijk aan te tonen aan de hand van dit forum en verdere website gegevens), niet aan derden of FB.
Frans, nu niet huiliehuilie doen! Jullie gebrek aan beheer van PN is nmm al jaren eerder een blok aan het been dan wat anders. Ik snap dat vliegtuigjes en bootjes etc. ook leuk kunnen zijn maar had dan op zijn minst een CMS o.i.d. van PN gemaakt zodat het verdwijnen van jullie persoonlijke belangstelling niet zo fnuikend was geweest. Ook dat heb ik jaren terug reeds voorgesteld maar werd genegeerd.

Wat er nu gaat gebeuren is ook mij onduidelijk.
Ik denk, en voel dat ondersteund door de klaarblijkelijke belangstelling op FB (al zie ik die zelf niet als niet-FB gebruiker), dat er nog steeds behoefte is aan een centrum waar het paardenhouden paardvriendelijk en innovatief beschouwd worden. Dát is de "core business" die belangstelling genereert, de diverse spinoff toko's van kleine baasjes zijn daarin totaal oninteressant.
Ik heb eerder meermaals aangegeven dat mij de vorming van een nationale stichting als rechtspersoon voor de hand ligt.
Of "denken over paarden" dat wordt ligt aan Piet.
1
Vind ik leuk!
Medeleven
Mee eens!
Volg datum > Datum: zaterdag 20 augustus 2016, 16:20 Nr:273813
Volg auteur > Van: e m kraak Opwaarderen
Volg onderwerp > Onderwerp: Opinie dierethicus Willem Vermaat op NRC Structuur

e m kraak
Nederland


7959 berichten
sinds 5-5-2004
http://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/19/de-rug-van-een-paard-is-niet-bedoeld-om-op-te-rijden-3819316-a1517076

"Olympische dressuur ziet er onnatuurlijk uit en dat is het ook."
"Paardensport moet worden verboden."
"Binnen de sport is er overigens wel aandacht voor dierenwelzijn. Zo werd (...) bestraft voor overmatig gebruik van de zweep. Maar als dierenwelzijn werkelijk prioriteit heeft, waarom is gebruik van de zweep dan niet helemaal verboden?"
"vaak methoden gebruikt waarbij de paarden pijn wordt gedaan."
"paarden staan verreweg het grootste gedeelte van de dag op stal, waar de dieren flink onder te lijden hebben (...) Een hond die opgesloten zit in een kelder, heeft meer ruimte"

Ik ben niet zo van de dierethiek, die nmm inherent verzand in dubbele petten en onuitlegbare ongelijkheden onderworpen aan hypocriete percepties van mensen.
Toch zijn al deze citaten niet onwaar en noden die nmm eens te meer tot het herstellen van een actieve maatschappelijk herkenbare plek, liefst met aanzien als rechtspersoon, waar anders over het houden van - en de omgang met paarden wordt gedacht.
1
Vind ik leuk!
Medeleven
1
Mee eens!
Je leest nu alle berichten van "e m kraak"
Warboel (e m kraak)   Pagina 505½ van 531
Mix van alle berichten uit alle rubrieken (forum oude stijl) 7959 berichten
 InloggenForum-hulp!Woordenboek
UitloggenInstellingenBookmarks

Deelnemers online: 0 verborgen deelnemers.
www.paardnatuurlijk.nl