Jakobskruiskruid

Jakobskruiskruid

Er groeit in Nederland een plant die uiterst gevaarlijk is voor paarden en andere zoogdieren: Het Jakobskruiskruid (Senecio Jacobea L.). In het buitenland is dit kruid al lang bekend en de schrik van iedere vee- en paardenhouder, maar in Nederland kwam dit plantje tot voor kort niet op dermate grote schaal voor. .

Een volwassen plant produceert 75.000 - 200.000 zaadjes. De plant komt thans in alle streken van Nederland voor. De plant verspreidt zich extra snel doordat hij wordt/werd uitgezaaid, met name door waterschappen en beheerders van bermen, natuur en wegen.

De plant is enorm giftig voor zoogdieren, inclusief mensen. Het is pas giftig als het wordt ingenomen; alle delen van het kruid bevatten uiterst giftige glycosiden (alkaloiden) welke leiden tot ongeneeslijke leverschade. Volwassen planten dragen 25-50 procent van het gif in de bladeren, de bloemen bevatten tenminste twee keer zoveel als de bladeren.

De meeste dieren mijden de plant, maar het wordt anders wanneer dit gewas terecht komt in hooi- of kuilvoer; de dieren herkennen de plant niet meer en eten het gewoon op. Anders dan de meeste andere giftige planten verliest Jakobskruiskruid zijn giftige werking niet na droging en blijft het dus ook in hooi onverminderd gevaarlijk.

In de landen waar Jakobskruiskruid voorkomt sterven jaarlijks vele paarden, koeien en ander vee na het eten van hooi- of kuilvoer waarin dit kruid zat. In de landen waar Jakobskruiskruid al langer voorkomt is de plant dan ook sterk gevreesd, zijn de gevaren goed bekend, en geldt vaak zelfs een verdelgingsplicht: Grondeigenaren zijn verplicht om dit onkruid te bestrijden als er risico bestaat voor de voedselketen voor dieren. (dit is bijvoorbeeld zo in Engeland)

In Nederland is dit kruid echter nog vrij onbekend omdat voorheen niet op grote schaal voorkwam. Wie op internet gaat zoeken naar “Jakobskruiskruid” komt nauwelijks verwijzingen naar de gevaren van het kruid tegen, dit in tegenstelling tot de Engelse naam “Ragwort”. Op de meeste Nederlandse websites over paarden- en paardenziekten kom je helaas dus nog steeds niets over het Jakobskruiskruid tegen. De meeste vee- en paardenhouders zijn dan ook niet op de hoogte van de gevaren van dit nieuwe onkruid. Er zijn zelfs onwetende paardenhouders die de plant in hun weide laten staan omdat er zulke schattige bloemetjes aan groeien.
(Jakobskruiskruid was toen wij dit artikel schreven echt nog behoorlijk onbekend en deze alinea is nu al compleet verouderd, bijna iedereen kent de plant nu en er is veel over geschreven.)

Kort samengevat:

  • Het gif heeft een cumulatieve uitwerking; er is geen “ongevaarlijke hoeveelheid”. Ieder klein hapje telt mee. (Noot: het niet erg als je paard incidenteel een hapje neemt, maar wel als het regelmatig gebeurt.)
  • Na een cumulatieve consumptie van 1-10% van het lichaamsgewicht sterft het dier een nare dood
  • In gedroogde vorm wordt het door dieren niet meer herkend en wordt het graag opgegeten
  • De plant blijft ook in gedroogde vorm (hooi/kuil) onverminderd giftig
  • De gevolgen openbaren zich over het algemeen pas na enkele jaren
  • De plant verspreidt zich razendsnel

Door diezelfde onwetendheid wordt hooiland niet vooraf gecontroleerd op het voorkomen van Jakobskruiskruid en het eenmaal gemaaide kruid komt terecht in het hooi- of kuilvoer en verricht van daaruit zijn vernietigende werking op de levers van de dieren die dit voer consumeren.

Let op: Het is niet alleen Jakobskruiskruid dat giftig is, ook andere kruiskruidsoorten bevatten hetzelfde gif. Kijk op deze en deze website voor foto's van de andere soorten.

Na welke hoeveelheid sterft het dier?

Het grootste gevaar van Jakobskruiskruid is dat het gif geen incidentele maar cumulatieve werking heeft. Er bestaat geen “maximale veilige hoeveelheid” die een dier binnen kan krijgen zonder ziek te worden; het gif wordt permanent opgeslagen in de lever en brengt daar grote schade aan. Iedere inname, hoe weinig dan ook, wordt opgenomen door de lever en “telt dus mee”. Na inname van een zekere hoeveelheid sterft het dier. De dodelijke hoeveelheid is voor het paard ongeveer 1-10% van het lichaamsgewicht. Jonge dieren ondervinden eerder de kwalijke gevolgen van het kruid dan volwassen dieren. Een tegengif bestaat niet, genezing is onmogelijk.

Omdat veel dieren er enige jaren over doen om een dodelijke hoeveelheid gif te accumuleren zijn er in Nederland tot nu toe in verhouding nog maar weinig dieren aan overleden. Het feit dat de gevolgen van het gif zich meestal pas na een paar jaar openbaren werkt een snelle bekendwording van de problematiek tegen. Wij vrezen dan ook dat vee- en paardenhouders pas geïnformeerd raken wanneer reeds vele dieren ten dode zijn opgeschreven. Jakobskruiskruid is onder andere giftig voor paarden, pony's, ezels, koeien, varkens, geiten en schapen.

Waar groeit Jakobskruiskruid?

Jakobskruiskruid is een pioniersplant. De plant groeit als een van de eersten op opengewerkte grond en is niet erg kieskeurig ten aanzien van de bodemsamenstelling, hoewel het een voorkeur heeft voor arme, onbemeste grond. Voor de vestiging (kieming) is open grond nodig, bijvoorbeeld door beschadiging van de zode door de intensieve begrazing, vertrapping of door erg ruig maaien. Om de laatste reden komt de plant steeds meer in wegbermen voor.

Een enkele volwassen plant produceert 75.000 - 200.000 zaadjes die ver door de wind kunnen worden meegevoerd. De plant maakt verschillende soorten zaadjes: zaadjes die snel ontkiemen en zaadjes die pas na verloop van tijd ontkiemen. De plant kan dus op veel plaatsen groeien en verspreidt zich snel. Bovendien zullen na een grondige verdelging van het Jakobskruiskruid de in de grond liggende "trage zaadjes" in de loop van jaren alsnog ontkiemen en voor terugkeer van de plant zorgen. Een zaadje kan wel 20 jaar onder de grond liggen voordat het gaat ontkiemen als het naar boven wordt gehaald.

Wat precies de reden is waarom de plant de laatste jaren zo in opmars is? Hiervoor circuleren verschillende verklaringen:

Herkennen van Jakobskruiskruid

roset (april, mei) Links zie je de roset, dit is het beginstadium van de plant. Rechts bovenaan deze pagina is te zien hoe een plant er aan het eind van de zomer uitziet.

Vanaf juni begint de plant groter te worden, hij wordt meestal zo tussen de 30-100 cm hoog. De stengels zijn stug en taai, soms een beetje rood-paars aan de onderkant, maar verder groen en zich vertakkend. De blaadjes zijn onregelmatig geplaatst en hebben rafelige randen en zijn donkergroen.

Vanaf juni tot oktober bloeit de plant. Jakobskruiskruid is een composiet met zowel buisbloemen als lintbloemen. De bloemen zitten dicht op elkaar en vormen samen een heldergele paraplu.

In hooi kun je de plant herkennen aan de paarsachtige stengels. Als je die aantreft kun je het beste in ieder geval die baal hooi niet meer voeren. Denk niet dat je Jakobskruiskruid altijd herkent, dat is vaak erg lastig. De plant heeft in zijn rozetstadium nog geen paarse stengel, noch gele bloemetjes en is daarom praktisch niet te herkennen. Als er paarse stengels in zitten hoeft dat niet per se te betekenen dat het Jakobskruiskruid is, er zijn meer planten met een paarse stengel. Maar neem het risico liever niet.

Klik hier voor extra fotomateriaal.

Symptomen van vergiftigde paarden

zeperduinen in zeeland
Dit bord staat bij de Zeperduinen in Zeeland. Vereniging Natuurmonumenten is hier nog verheugd dat Jakobskruidkruid zich uitzaait...

De effecten van Jakobskruiskruid vergiftiging zijn heel ernstig. De volgende symptomen kunnen voorkomen: conditieverlies, gewichtsverlies, doffe vacht, sloom, verminderde eetlust, overgevoeligheid voor zonlicht. In het terminale stadium zenuwverschijnselen zoals onrust, doelloos lopen, zwalkende/abnormale gang en stand, verlies van gezichtsvermogen, ernstige pijn, niet meer kunnen slikken en uiteindelijk complete verlamming. Je komt pas achter het feit dat er een probleem is als deze tekenen zich voordoen, helaas is het dan al te laat om het dier nog te kunnen redden. De meeste dieren sterven na een ziekteperiode varierend van enkele dagen tot maanden.

Voorkomen dat paarden de plant eten

Paarden mijden de plant als deze tussen het gras groeit. Het wordt echter anders wanneer de plant gedroogd is (ook in een land waar pas gemaaid gras ligt!), de plant verliest in gedroogde vorm zijn vieze smaak maar de giftigheid blijft onverminderd! De meeste paarden mijden de plant dus als deze nog groeit, er zijn echter wel gevallen bekend van paarden die tóch van de plant eten, dit gebeurt vooral als er verder niet veel gras op de wei staat. Verder is het mogelijk dat een plant vertrapt wordt, uitdroogt en daarmee minder onsmakelijk wordt en je paard hem rustig op eet. Zet je paard daarom liefst nooit in een weide met Jakobskruiskruid.

Jakobskruiskruid dat in het hooi of kuil zit zullen de paarden gewoon opeten, maar de plant is dan nog onverminderd giftig. Het enige dat je kan doen om te voorkomen dat dieren vergiftigd raken is zorgen dat er geen Jakobskruiskruid in het voedsel zit. Dat betekent dat je bij je hooi- of kuilleverancier na moet vragen of hij er absoluut zeker van is dat er geen Jakobskruiskruid in zit. Nog beter is het natuurlijk om al voor het hooien een kijkje te nemen op het land zodat je zelf kan controleren wat er groeit.

! Er is een groot gevaar voor dieren die 's winters op een weide of begrazingsgebied worden gehouden waarop Jakobskruiskruid staat. De plant sterft af, verliest zijn vieze smaak en geur en wordt gewoon opgegeten door dieren! (Lees onderaan het ingezonden verhaal over Capita.) Waarschuw dus mensen die een paard in een weide met kruiskruid hebben staan.

Hoe kun je Jakobskruiskruid bestrijden

Jakobskruiskruid is een lastig te bestrijden plant. Zaadjes van de plant kunnen nog jaren blijven leven alvorens te gaan ontkiemen, de plant kan dus steeds weer zijn kop op steken. Omdat de plant zich razendsnel en ver kan verspreiden, werkt bestrijden het beste als het op aangrenzende percelen tegelijkertijd geschiedt.

! Jakobskruiskruid is een plant die op bedreigingen reageert door versneld zaadjes te maken.
Juist door bestrijding zal de in knop staande plant alsnog razendsnel gaan bloeien en zaadjes maken.
De plant kan dit zelfs doen na het afmaaien!

Uit de grond trekken

Foto: Marina van Dalen

Nadeel van deze methode is dat er delen van de wortel in de grond kunnen blijven zitten zodat de plant weer zal opbloeien als het gebied om de plant heen kaal is. Als echter wel alle delen zijn verwijderd en verbrand, vóórdat de plant bloeit, draagt het wel bij aan het voorkomen van de verspreiding van nieuwe zaadjes. In verband met het nog steeds aanmaken van zaadjes als de plant eenmaal is uitgetrokken, en het verliezen van de vieze smaak maar tevens behoud van de giftige stoffen, moet de plant worden verwijderd en vernietigd.

Zout gebruiken

De plant kan worden gedood door op het hart van de plant, in het roset-stadium, zout te leggen. De plant zal dan in korte tijd afsterven. Wees je er wel van bewust dat een hoge concentratie zout niet alleen Jacobskruiskruid doodt, maar ook funest is voor het bodemleven en alle andere planten. Wees dus selectief en gebruik niet overdadig veel onder het mom "zout is natuurlijk", want dat is het niet in hoge concentratie.. Zorg er wel voor dat dieren de (verdroogde) resten niet eten.

Bespuiten

De plant is chemisch te bestrijden door hem te bespuiten met MCPA (groeistof). Jonge planten in roset-stadium zijn op deze manier soms nog wel te vernietigen, de oudere planten zijn er echter tegen bestand en zijn daardoor niet goed op deze manier te behandelen. Wel hebben we geconstateerd dat bespuiten met hogere concentraties MCPA bij de oudere planten de vorming van bloemen vertraagt en soms zelfs verhindert. In verband met het het verliezen van de vieze smaak maar tevens behoud van de giftige stoffen, moet de plant worden verwijderd en vernietigd.

Inmiddels zijn er enkele speciale middelen tegen Jakobskruiskruid beschikbaar. Probleem blijft dat ze vaak niet selectief zijn waardoor ze ook de andere planten doden, en dat je hoe dan ook naderhand de dode plant moet verwijderen om te voorkomen dat de dieren hem alsnog opeten. En als je uiteindelijk toch de plant moet verwijderen, dan kun je dat natuurlijk net zo goed meteen doen en het bespuiten overslaan.

Afmaaien

De plant is slecht bestand tegen regelmatig afmaaien, maar een enkele keer maaien (hooien) verdraagt de plant zeer goed. Het lijkt er zelfs op dat de plant in zijn tweede levensjaar wilder gaat groeien als hij eerder is afgemaaid. Net als het uit de grond trekken van de plant helpt het wel mee de zaadproductie te verminderen, mits het maaien gebeurt vóórdat de plant bloeit. Er moet minstens twee keer per jaar worden gemaaid. In verband met het nog steeds aanmaken van zaadjes als de plant eenmaal is afgemaaid, en het verliezen van de vieze smaak maar tevens behoud van de giftige stoffen, moet de plant worden verwijderd en vernietigd.

! Laat een gemaaide, bespoten of getrokken plant nooit op de grond liggen!
Bij het verdrogen verliest de plant zijn bittere geur en wordt daardoor door paarden en andere dieren ineens wel graag gegeten!
Bovendien zal de plant proberen om nog snel zaadjes te maken, en als de plant in bloei stond lukt dit vrijwel zeker. Het is het beste om hem direct in een afgesloten (vuilnis)zak te stoppen.

De Rag-fork

De Rag-fork is een effectief wapen in de strijd tegen het Jakobskruiskruid.
(klik op de foto als het video-filmpje niet vanzelf afspeelt)

De Rag-fork is speciaal ontwikkeld om Jakobskruiskruid gemakkelijk, snel, effectief en definitief te verwijderen, inclusief de wortels. Geen gesjor meer, geen afbrekende stengels, geen wortels meer die blijven zitten en voor terugkeer van de plant zorgen. De Rag-fork is in Engeland ontwikkeld, waar ze al wat langer te kampen hebben met Jakobskruiskruid. (In Engeland heet dit kruid Ragwort, vandaar de naam Rag-fork.)

Wij zijn zo enthousiast over de Rag-fork dat we er een aantal van hebben ingekocht bij de leverancier. Kijk voor meer informatie op onze pagina over de Rag-fork.

Onze eigen ervaring

We hebben als test een tiental planten met wortel en al uit de grond getrokken. Resultaat: een tijd later allemaal nieuwe rozetten! Een ander tiental hebben we bespoten met MCPP. MCPP blijkt wisselend te werken: in 2004 gingen de rozetten dood maar van veel mensen om ons heen hoorden we dat het bij hen niet lukte. We hebben het in 2005 weer geprobeerd en nu werkte het bij ons ook niet. Waarschijnlijk heeft het te maken met de leeftijd van de plant dus helaas is lang niet alles zomaar te vernietigen met MCPP. We zijn echter wel op een andere manier van bestrijden gestuit en dat is De Rag-fork.

Links naar andere sites

Op de link-pagina staan websites vermeld met informatie over Jakobskruiskruid, ze zijn (bijna) allemaal Engelstalig. Je kunt hier zelf ook links toevoegen! Zoek in het Engels op Ragwort.

Houd ons op de hoogte

Is jouw paard, of een paard wat je kent overleden aan de gevolgen van Jakobskruiskruid, laat het ons dan weten. Ook willen we graag op de hoogte gehouden worden over krantenartikelen en tv-programma's!

Help mee met de verspreiding!

Meehelpen met de verspreiding? Nee, natuurlijk niet met het verspreiden van Jakobskruiskruid, maar wel met de verspreiding van deze informatie!

Na het lezen van deze pagina is het wel duidelijk waarom wij graag willen dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte worden gebracht van de gevaren van het Jakobskruiskruid. We hebben daarom deze pagina rechtstreeks toegankelijk gemaakt via de domeinnaam www.kruiskruid.nl en een foldertje gemaakt waar in het kort de gevaren van Jakobskruiskruid op staan. Ten wille van alle paarden en andere dieren vragen wij je om ons te helpen met het onder de aandacht brengen van de gevaren van het Jakobskruiskruid. Je kan dit doen door:

! Op deze webpagina, die onderdeel is van de website www.paardnatuurlijk.nl, ligt logischerwijs de nadruk op de giftigheid voor paarden. Bedenk echter dat Jakobskruiskruid giftig is voor alle zoogdieren. Gebruik je onze informatie voor verdere publicaties, vergeet dan dus niet erbij te vermelden dat Jakobskruiskruid ook een gevaar is voor runderen, schapen, geiten en dergelijke.

Voorbeeldbrief

Als paardeneigenaar en dierenliefhebber, maak ik mij ernstige zorgen over de toenemende paardensterfte door Jakobskruiskruid.

Jakobskruiskruid is een plant die zich in Nederland sterk aan het verspreiden is. Een volwassen plant maakt duizenden zaadjes die door de wind worden meegevoerd, waardoor plaatselijke bestrijding nauwelijks zinvol is zolang de plant op aanliggende gebieden vrolijk staat te bloeien. Om deze reden is de bestrijding van Jakobskruiskruid een overheidskwestie. In vele landen heeft de overheid al bindende regels opgesteld aangaande de bestrijding van dit gevaarlijke gewas, maar Nederland kijkt vooralsnog de kat uit de boom.

Jakobskruiskruid zal door de meeste dieren gewoonlijk niet gegeten worden, echter in gedroogde vorm wel. Dus zal een paard als er Jakobskruiskruid in het hooi aanwezig is, deze gewoon eten, met uiteindelijk de dood tot gevolg. Dat betekent ook dat als de plant niet verwijderd wordt uit de wei, deze uiteindelijk verdroogt en alsnog 's winters gegeten zal worden. Een van de gevaren van Jakobskruiskruid is dat het een cumulatief effect heeft. Het gif wordt opgeslagen en wanneer de dodelijke hoeveelheid is verzameld sterft het dier. Op www.kruiskruid.nl staat meer informatie.

Deze plant is niet alleen giftig voor paarden, koeien, geiten enz. maar ook voor mensen. Jakobskruiskruid kan ook aanwezig zijn in het hooi van knaagdieren, ook deze zullen hieraan sterven. En let wel, het gevaar dreigt niet alleen voor dieren, het gif zal ook als koeien de plant hebben gegeten via de melk op onze tafels komen en via de bijen in de honing. Al met al begint het zeer ernstige vormen aan te nemen.

Een paar gemeentes zijn de strijd aangegaan met deze plant. Dat is een mooi begin, maar het is voor hun dweilen met de kraan open, want de omliggende gemeentes doen niets. De zaden kunnen door de wind kilometers ver verspreid worden. Er zijn nog steeds provincies en gemeentes die de ernst van deze situatie niet inzien (willen zien, geldkwestie wellicht?)

Het wordt hoog tijd dat de handen ineengeslagen gaan worden! Wij hopen dat uw aandacht voor deze kwestie snel tot resultaten zal leiden.

Hoogachtend,

[Naam invullen en ondertekenen]

Dit is een voorbeeldbrief die je zou kunnen sturen naar de gemeente, politieke partijen, of naar het minister van LNV. Als iedereen die zich zorgen maakt over de bossen met Jakobskruiskruid in de wegbermen en natuurterreinen deze brief verstuurt naar de beheerders, gemeenten en locale overheisinstanties, zal dit zeker de aandacht vestigen op de Jakobskruiskruid-problematiek.

Een paar adressen waar je de brief heen zou kunnen sturen zijn:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Fax (070)3786100

Christen Democratisch App? (CDA)
Postbus 30453
2500 GL Den Haag
fax 070 364 34 17

ChristenUnie
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
fax 033 422 6968

Democraten '66 (D66)
Laan van Meerdervoort 50
2517 AM Den Haag
fax 070 364 19 17

GroenLinks (GL)
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
fax 030 230 03 42

Groep Lazrak
Postbus 2008
2500 EA Den Haag
Fax: 070 3182833

Lijst Pim Fortuyn (LPF)
Albert Plesmanweg 43 M
3088 GB Rotterdam
Fax: 010789 1141

Partij van de Arbeid (PvdA)
Postbus 1310
1000 BH Amsterdam
fax 020 551 22 50

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Ds. G.H. Kerstenhuis
Laan van Meerdervoort 165
2517 AZ Den Haag
fax 070 365 59 59

Socialistische Partij (SP)
Vijverhofstraat 65
3032 SC Rotterdam
fax 010 243 55 66

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
Postbus 30836
2500 GV Den Haag
fax 070 360 82 76

Europa Transparant
Wiertzstraat 60
ASP 8 H 263
B-1047 Brussel
Fax: 0032 (0)2 284 9972


Ingezonden brieven

Hieronder staan brieven die mensen naar ons hebben gestuurd. Heb je zelf ook een dergelijk geval meegemaakt, dan stellen we het op prijs als je dit aan ons laat weten per e-mail.

Resultaten van onze aktie

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben het 'Convenant gedragsregels Jakobskruiskruid' vastgesteld. In dit convenant staan afspraken die vergiftiging van vee door de plant Jakobskruiskruid moeten voorkomen.

Met de ondertekening van het convenant spreken partijen, zoals natuurterreinbeheerders, wegbermbeheerders, waterschappen en LTO-Noord, met elkaar af de gedragsregels na te leven. De ondertekening van het convenant door de betrokken partijen heeft op 9 juni 2005 plaatsgevonden in het Provinciehuis.

Meer hierover kun je lezen op de pagina over het Convenant gedragsregels Jakobskruiskruid van de provincie Groningen.

Artikel Trouw Fragment uit de Trouw, september 2004:

Dit citaat bevat enkele onwaarheden en is tamelijk ondoordacht.


De provincie Groningen gaat bestrijdig van het JKK verplichten als gesprekken met natuurbeheerders niets opleveren, zo meldde een woordvoerster gisteren. JKK is giftig en dodelijk voor vee wanneer het opgegeten wordt. Groningen is de eerste regio waar op provinciaal niveau afspraken over de bestrijding van het zich snel verspreidende kruid worden gemaakt.... (ANP)

Bron: de Telegraaf 18/8/2004
Wil bracht ons via het forum op de hoogte van dit bericht uit de Telegraaf. Raar dat er in staat dat het voor vee giftig is als het opgegeten wordt.. het is voor alle zoogdieren, inclusief mensen giftig! Maar goed, we zijn wel blij dat het steeds serieuzer genomen wordt!


artikel Leeuwarder Courant

(links) Artikel uit de Leeuwarder Courant, maandag 2 augustus '04.

Jammer dat onze foto is gebruikt zonder toestemming of bronvermelding (vergelijk de foto maar eens met onze foto bovenaan deze pagina..), maar heel goed dat er weer meer publiciteit is!

(hieronder) Artikel uit de Leeuwarder Courant, woensdag 4 augustus '04.

yes yes yes!!!

artikel Leeuwarder Courant

Voorlichtingscampagne tegen Jakobskruiskruid

De provincie gaat een voorlichtingscampagne coordineren over het tegengaan van de verspreiding van het giftige Jakobskruiskruid. De plant bevat alkaloiden, die vooral voor paarden en incidenteel voor runderen gevaarlijk kunnen zijn. Het gif kan bij een hoge dosis leiden tot een ernstige en soms dodelijke leverbeschadiging. In Drenthe is het Jakobskruiskruid de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat is voor een deel toe te schrijven aan voor de plant gunstiger omstandigheden, maar wordt tevens veroorzaakt door het zaaien van bloemenmengsels. Verscheidene bedrijven hebben het Jakobskruiskruid inmiddels uit hun assortiment verwijderd. Verspreiding kan het best worden voorkomen door planten bij het begin van de bloei uit te trekken. Een andere optie is vroeg en regelmatig maaien. De voorlichting richt zich met name op terreinbeheerders, landbouwers, particuliere grondeigenaren, tuincentra en natuurliefhebbers. Er komt een voorlichtingsfolder, die onder meer via gemeenten, waterschappen en de NLTO kan worden verspreid.
Meer informatie over het Jakobskruiskruid vindt u op www.paardnatuurlijk.nl

Deze informatie, afkomstig van de nieuwspagina op de website van de Provincie Drenthe spreekt voor zich! We zijn uitermate verheugd over dit initiatief, hoewel we het wat jammer vinden dat hier de suggestie wordt gewekt dat het niet zo'n groot probleem is voor runderen.

Leuk dat de provincie voor verdere informatie verwijst naar PaardNatuurlijk.


3-02-'04
Geachte mevrouw,

Wij danken u voor uw e-mail.

Op onze website kunt u informatie vinden over Jakobs Kruiskruid (senecio jacobea). Dit kruid is in onze algemene database opgenomen omdat het een normaal voorkomend gewas is in Nederland (zie bijgaande literatuur-bron: nederlandse oecologische Flora wilde planten en hun relaties 4 ISBN no. 90-6301-0230)

Het kruid kan echter niet besteld worden, indien u ingelogd bent en aangeeft "bestellen" komt er een melding dat u het niet kunt kopen bij greendal. Wij hebben dit kruid, in het verleden dan ook nooit enkelvoudig verkocht aan consumenten noch aan overheid of instellingen; niet als zaaizaad en ook niet voor andere doeleinden. (zie ook prijslijst - senecio jacobae is niet opgenomen)

Jakobs kruiskruid is wel een bestanddeel van 2 standaard mengsels. Deze mengsels zijn ontwikkeld en worden geproduceerd in Duitsland en zijn samengesteld door ecologen. Wij zijn importeur voor Nederland. De soorten in deze mengsels hebben een ecologische waarde. Omdat Jakobs Kruiskruid een algemeen voorkomend gewas is in duinen, bermen en weilanden (zie literatuur) in o.a. Nederland, België, Duitsland is deze soort ook toegevoegd. In tegenstelling tot eerdere berichten is deze soort niet onlangs pas in Nederland geïntroduceerd.

Naar aanleiding van onder andere uw e-mail en de informatie op het internet zijn wij ook van mening dat de ecologisch waarde van dit gewas niet in verhouding staat tot de gevaren van vergiftiging. Met onmiddellijke ingang hebben wij dan ook de informatie op onze site verwijderd; tevens zal deze soort uit de standaard mengsels verwijderd worden.

Over enige weken zullen wij Senecio Jacobea weer opnemen in onze database met de vermelding "niet leverbaar", tevens zullen wij vermelding maken van de gevaren en verwijzen naar links op het internet.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en verblijven,

Met vriendelijke groet,

Greendal.nl

Een eerste stap is gezet. Op de website van Greendal (www.greendal.nl - verkoopfirma van wildbloemzaden) bleek Jakobskruiskruid verkocht te worden in een standaard-biotoop mengsel! Iedereen kon dit kopen en zaaien... Hiernaast staat een brief van Greendal. Een oplettende lezer constateerde op hun site dat er zaden van Jakobskruiskruid te koop zijn. Zij heeft Greendal een brief geschreven waarin ze uitlegde dat Jakobskruiskruid een zeer gevaarlijke plant is voor vee en paarden (met de nodige bronvermeldingen). Uiteraard met het verzoek de verkoop van de zaadjes van Jakobskruiskruid te stoppen. Hierop werd vlot gereageerd, hieronder staat het antwoord.

Wij zijn zeer verheugd dat Greendal de kwestie zo serieus opvat en direct stappen onderneemt om verdere verkoop van de zaden stop te zetten!

Uit de vorige situatie blijkt wel dat iedereen kan meehelpen en dat initiatieven zeker resultaten op kunnen leveren. Help dus ook mee en mail ons jouw verhaal. Wij zullen de beste verhalen op deze pagina plaatsen, en we zullen ook niet schromen om tegenwerkende partijen te vermelden.

Verwijzing

Verwijzing
www.paardnatuurlijk.nl

Teller