Inloggen

Voorwoord door een dierenarts over pakket Natuurlijk Bekappen

Voorwoord door Dierenarts W. de Leeuw

De manier van hoefverzorgen waarover dit boek gaat noemen we "natuurlijk bekappen" omdat deze manier van bekappen het resultaat is van wetenschappelijke onderzoeken die zijn verricht op wilde paarden, op zowel levende exemplaren als kadavers. Deze onderzoeken, die de laatste tien jaar hebben plaatsgevonden, hebben veel baanbrekend inzicht opgeleverd over hoe het paard in de vrije natuur leeft en hoe zijn hoeven eruit zien, zowel van binnen als van buiten. Voor het eerst weten we hoe de natuur de hoef heeft bedoeld en hoe de hoef eigenlijk hoort te functioneren! Natuurlijk bekappen is dus niet gebaseerd op zweverige theorieen maar op moderne onderzoeken, inzichten en pure logica.

Deze inzichten waren helaas niet voorhanden toen de traditionele bekappingsmethoden ontstonden. Over hoe de traditionele ideëen precies zijn ontstaan kunnen we waarschijnlijk een ander boek vullen, laten we volstaan met het gegeven dat deze ideëen niet het resultaat waren van wetenschappelijk onderzoek of enige kennis over het functioneren van de hoeven van paarden die leven zonder de bemoeienis van de mens. In plaats daarvan is de traditioneel bekapte hoef gebruikt als uitgangspunt, hoeven die vaak al door verkeerde verzorging misvormd waren. Zo worden in anatomieboeken voor veterinaire studenten en hoefsmeden vaak zelfs hoeven afgebeeld waar hoefijzers onder zitten, waarbij de misvormingen ontstaan door het hoefijzer als norm worden aangeleerd. Wat afwijkend is werd als normaal aangeleerd en daarmee is de vicieuze cirkel lange tijd intact gebleven.

Terwijl veterinaire onderzoeksinstituten moeite hebben om ziekten als hoefkatrolontsteking en hoefbevangenheid te doorgronden zijn er talloze paardeneigenaren succesvol in het genezen van diezelfde ziekten. Ze doen dit met een natuurlijke bekapping, natuurlijke voeding en natuurlijke huisvesting. Wanneer de veterinaire instituten eens een aantal van deze gevallen zou onderzoeken en documenteren zou de bestaande kennis over hoeven fors toenemen. Er is teveel onderzoek gedaan op zieke hoeven terwijl er nauwelijks onderzoek is gedaan op echt gezonde hoeven. Hoe kunnen we zieke hoeven genezen als nauwelijks bekend is hoe gezonde hoeven eruit zien? Zolang we hoeven die met hoefijzers beschermd moeten worden tegen contact met de grond als "normaal" blijven beschouwen zullen we niet veel verder komen. Dit boek neemt de natuurlijke hoefvorm als uitganspunt voor zowel behandeling als preventie van hoefziekten. Toepassing van de beschreven principes zal een enorme sprong voorwaarts betekenen op het gebied van hoefgezondheid en welzijn van onze viervoetige metgezel.

Wim de Leeuw, dierenarts.