Inloggen

Disclaimer Je bezit ook eigen verantwoordelijkheid

image

Disclaimer voor www.paardnatuurlijk.nl en www.hoefnatuurlijk.nl rechtspersoon Paard Natuurlijk VOF (Kamer van Koophandel: 04076801), hierna te noemen PN, verleent hierbij toegang tot de website en nodigt uit het aangebodene te gebruiken of kopen. PN behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

PN spant zich in om de inhoud van de websites accuraat te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. PN is niet aansprakelijk voor het gebruiken of toepassen van de op de websites aangeboden producten of informatie. Voor prijzen en andere informatie over producten op de websites geldt een voorbehoud van fouten. Op basis van dergelijke fouten kan geen overeenkomst worden geclaimd met PN. Voor op de websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan PN geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij PN. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PN, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht(zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Copyright

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.