InloggenBookmarks Woordenboek
UitloggenInstellingenForum-hulp!
Warboel
Mix van alle berichten uit alle rubrieken (forum oude stijl)
Onderwerp starten18851 onderwerpen
275445 berichten
Pagina 18328½ van 18363
Je leest nu op chronologische volgorde
Volg datum > Datum: woensdag 7 maart 2018, 13:037-3-18 13:03 Nr:274919
Volg auteur > Van: Christel Provaas Opwaarderen Re:274910
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: Emiel Voest Structuur
Dit onderwerp is gekoppeld aan een fotoalbum. fotoalbum bekijken.

Christel Provaas
Walem
Nederland

Jarig op 1-3

7725 berichten
sinds 9-7-2005
e m kraak schreef op dinsdag 27 februari 2018, 22:59:

> Maar OK, de natuur is het verschrikkelijkst van allemaal, dat moest
> verboden worden!
> Er is massale sterfte, onder van alles en nog wat, zoogdiertjes,

> konden alle natuurbeheerders een echt baantje gaan zoeken.
> Ach, binnen afzienbare tijd zal de OVP wel een recreatiepark worden want
> daar is meer aan te verdienen en dat wil de lokale politiek. Einde
> oefening.

Als het dan allemaal om Echte Natuur gaat moet je de OVP teruggeven aan de zee.

• Wie de lat hoog legt, leert nooit limbodansen •
Volg datum > Datum: woensdag 7 maart 2018, 15:337-3-18 15:33 Nr:274920
Volg auteur > Van: e m kraak Opwaarderen Re:274919
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: Emiel Voest Structuur
Dit onderwerp is gekoppeld aan een fotoalbum. fotoalbum bekijken.

e m kraak
Nederland


7959 berichten
sinds 5-5-2004
Christel Provaas schreef op woensdag 7 maart 2018, 13:03:

> Als het dan allemaal om Echte Natuur gaat moet je de OVP teruggeven aan de
> zee.
>
> • Wie de lat hoog legt, leert nooit limbodansen •

Nee, je denkt hier niet logisch, niet consequent over maar wel een aardige voor de bingokaart van Arabesk ( Nr:274905 ).

De nmm meest ware benadering is dat alles, dus incluis mensen en alles wat die doen, natuur is.
Dat echter maakt onderscheid tussen natuur en cultuur onmogelijk terwijl het duidelijk is dat cultuur een voor mensen belangrijke idee is.
Cultuur is in deze denk ik een begrip dat lokaal gedrag in de mensenwereld benoemt (er bestaan trouwens, in verhoudingsgewijs primitieve vorm, ook dierenculturen); ik heb hier al vaak beweerd dat voor mensen de wereld bestaat uit mensen (en de rest) net zoals voor de belevingswereld van het koolmeesje dat zich de longetjes uit het lijfje zit te schreeuwen hier momenteel de wereld bestaat uit koolmeesjes (en de rest) en dus de roodborst en winterkoning straal negeert. De waarneming is simpel: stel vast hoeveel % van aandacht (bijv. op internet is dat goed meetbaar) van mensen uitgaat naar mensen en hoeveel naar waar mensen weinig of niets mee te maken hebben - het laatste is verwaarloosbaar. Internet is bijv. niet alleen groot geworden door porno, maar bestaat (ik geloofde het ook niet toen ik het laatst tegen kwam) nog steeds voor 30% uit porno - kun je daaruit afleiden dat 30% van het gedrag van mensen gericht is op sex? Die conclusie zou heel natuurlijk/biologisch zijn, want er bestaan alleen maar heel geile ijsberen volgens filosoof Bas Haring omdat alle iets minder geile ijsberen zijn uitgestorven ;-)

Om toch een zinnig onderscheid te maken tussen de hiërarchische verhouding tussen natuur en mensencultuur, waarin cultuur dus een deelverzameling van natuur is, volstaat het om dat als natuur te benoemen wat zich spontaan manifesteert. Dat kan uiteraard prima omdat cultuur daar op een of andere manier een passende niche voor veroorzaakt heeft. Voila, daarmee is de idee "natuurbeheer" geboren.

Verwarring en vervalsing ontstaat echter door natuurbeheer zelf natuur te noemen.

In ons voorbeeld de OVP zou je kunnen redeneren:
- Is het IJsselmeer cultuur omdat de Afsluitdijk door mensen gemaakt is en zo doende de Zuiderzee essentieel veranderde? Meteen nmm al een twijfelgeval omdat het doel van de Afsluitdijk het beschermen van het laaggelegen deel van NL tegen overstromingen was; men had geen oog voor de grote biotoopmutatie. In ieder geval kun je nmm alles wat zowel verdween als ontstond vanwege die biotoopverandering natuur noemen.
- Dan de Flevopolders. Gemaakt door mensen dus geen natuur, alweer met het voorbehoud dat natuur er zich wel kan vestigen.
- De OVP, bij ontstaan een schoolvoorbeeld van natuur! Het was de vloek van de toenmalige RIJP (rijksdienst ijsselmeerpolders) die dat stuk maar niet droog gepompt kreeg (want het stond op de kaarten als toekomstig industriegebied). In arren moede werd het maar omdijkt.
- Niet alleen het gebied OVP kan nmm in aanleg als natuur gekwalificeerd worden, maar ook alles wat zich er in vestigde. Het werd vooral een vogelparadijs.
- De eerste cultuurmatige grote ingreep in dat paradijs kwam na, ik meen 1976 de botulisme uitbraak onder de vogels. De RIJP besloot daarop de waterstand te verhogen (hoe tegelgesteld met de eerdere doelstelling verlanding ;-) ), vanuit de gedachte dat dieper water de hogere temperaturen die bevorderlijk gedacht werden voor botulismeverspreiding, minder snel zou bereiken. Met die ingreep verdween uiteraard een groot deel van de slikvelden die zo aantrekkelijk voor veel vogels waren.
- Pas echt radicaal van het natuurpadje af raakte het beheer toen SBB (Staatsbosbeheer) de beheerspositie van de RIJP overnam. Onder bezielende leiding van vooral ecoloog Vera moest er een soort prehistorische oernatuur worden hersteld met zelfredzame populaties grote grazers. De wél natuurlijk aanwezige kleine grazers zoals ganzen werden onvoldoende geacht om de successiestadia te stabiliseren (ik snap nog steeds na al die jaren niet wat de ganzen niet goed genoeg deden).
- Vervolgens is de populatiesamenstelling van de diverse grote grazers wel goed bijgehouden en men wist dus tevoren (werd ook aangegeven) dat sterftegolven te verwachten waren wanneer de aantallen de draagkracht van het gebied zouden ontmoeten. De prognosen wanneer en bij welke aantallen dat zou gebeuren waren echter aantoonbaar faliekant foutief! Dat de aantallen zover over de schouder van de draagkrachtcurve zouden exploderen had niemand van de experts verwacht of voorzien (ik vrees dat hetzelfde voor de mensenpopulaties globaal ook opgaat).
- Totaal foutief is het nmm ook om over wilde dieren te spreken als het om uitgezette dieren gaat. Dat is vergelijkbaar met het door de boer uitgezaaide graanveld wild noemen. Nee, dat graanveld vormt wel een biotoop waarin zich wild iets kan vestigen maar is zelf niet wild.
Is dat als het over herten of paarden gaat nog het duidelijkst, eenzelfde natuurvervalsing zie je onder allerlei "herintroducties" (bevers, otters, etc.). Bijna, op een haar na, was de zo geroemde vestiging van zeearenden in NL een herintroductie geweest; de plannen om ze in de OVP los te laten (want het geduld van het beheer om te wachten op natuurlijke vestiging was op) lag klaar. Overigens ligt de vestiging van zeearenden in NL aan areaalmutatie, niet aan de uitnemendheid van de OVP. Eenzelfde areaalmutatie als je nu bij wolven ziet gebeuren, die lopen ook echt niet het hele eind naar NL toe omdat het daar zo'n natuurlijk wolvenparadijs is.

Ik denk dat dit wel een korte samenvatting is van wat er is gebeurd wat geleid heeft tot de huidige OVP.
Dus, als het om echte natuur (en jouw stelling) had moeten blijven gaan zou de OVP van aanvang aan met rust gelaten moeten worden. Gewoon lekker helemaal niks doen. Observeren hoe het zich decennia, eeuwen misschien wel, helemaal zelf ontwikkelt zou nmm véél interessanter geweest zijn. Zonder hek erom toe hadden die wolven zich daar misschien al gevestigd! Echt niet ondenkbaar. Herten geen probleem, het stikte er (voor het begrazingsbeheer uit de hand liep) van de reeën.
Dat is eigenlijk nog geen gepasseerd station, kan nog altijd: gewoon alle beheersingrepen verwijderen en ongedaan maken en SBB persona non grata. Géén bezoekersfaciliteiten en betreden op eigen risico! Zul je zien hoe echte natuur zich snel hersteld.
Je leest nu op chronologische volgorde
Warboel
Mix van alle berichten uit alle rubrieken (forum oude stijl)
Onderwerp starten18851 onderwerpen
275445 berichten
Pagina 18328½ van 18363
 InloggenBookmarks Woordenboek
UitloggenInstellingenForum-hulp!

Deelnemers online: 0 verborgen deelnemers.