InloggenBookmarks Woordenboek
UitloggenInstellingenForum-hulp!
Warboel
Mix van alle berichten uit alle rubrieken (forum oude stijl)
 
3776 berichten
Pagina 246½ van 252
Je leest nu alle berichten van "Arabesk"
Volg datum > Datum: maandag 12 juni 2017, 21:1112-6-17 21:11 Nr:274435
Volg auteur > Van: Arabesk Opwaarderen Re:274432
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: Rauw en rouw Structuur

Arabesk
Homepage
Nederland

Jarig op 22-11

3776 berichten
sinds 14-9-2004
e m kraak schreef op maandag 12 juni 2017, 12:10:

> Arabesk schreef op zondag 11 juni 2017, 19:31:
>
>> Jean Mclean schreef op donderdag 8 juni 2017, 21:05:

> aangedragen die ik recent ook vond (is ook niet zo heel moeilijk te
> vinden!): de o.a. alarmerende resultaten m.b.t. insecten, bijen,
> bestuivers.
> Komt je dat niet uit, dat je daar geen weerwoord tegen hebt?

De bijensterfte blijkt te komen door een bijenziekte, niet zozeer door roundup.

Het uitsterven van de honingbij zou komen door het gebruik van een bepaald insecticide. Het ligt voor de hand dat niet klakkeloos te geloven omdat de nichtjes van de honingbij, de wespen en de hommels, wel gewoon doorgaan met overleven. Je kunt gerust veronderstellen dat de honingbij kapot is gefokt en daardoor niet meer sterk genoeg is om te overleven. Deze zomer krijgen we een wespenplaag......
Volg datum > Datum: maandag 12 juni 2017, 21:1212-6-17 21:12 Nr:274436
Volg auteur > Van: Arabesk Opwaarderen Re:274369
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: T oudere paard Structuur

Arabesk
Homepage
Nederland

Jarig op 22-11

3776 berichten
sinds 14-9-2004
Christel Provaas schreef op woensdag 10 mei 2017, 14:53:

> Ik hecht meer waarde aan mijn proefondervindelijk bewezen effect

N = 1..........

peperkoek
Volg datum > Datum: maandag 12 juni 2017, 21:1612-6-17 21:16 Nr:274437
Volg auteur > Van: Arabesk Opwaarderen Re:274435
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: Rauw en rouw Structuur

Arabesk
Homepage
Nederland

Jarig op 22-11

3776 berichten
sinds 14-9-2004

https://www.trouw.nl/groen/nieuw-licht-op-oorzaak-bijensterfte~aeba2965/

Overigens zitten die stoffen niet in roundup, die neonicotinoïden.
Volg datum > Datum: maandag 12 juni 2017, 22:2612-6-17 22:26 Nr:274438
Volg auteur > Van: Arabesk Opwaarderen Re:274437
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: Rauw en rouw Structuur

Arabesk
Homepage
Nederland

Jarig op 22-11

3776 berichten
sinds 14-9-2004
De discussie hier lijkt op die in de 2e kamer van afgelopen week:

Mevrouw Ouwehand (PvdD):
Ik heb een korte vraag. Als het CDA zegt dat we vertrouwen moeten hebben in de wetenschappers, dan vraag ik me wel het volgende af. De EFSA zegt dat het veilig is. Maar het internationaal kankeragentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie schrijft in een brief aan de EFSA: nou, gelet op het onderzoek dat wij zien en onze beoordeling voelen wij ons wat ongemakkelijk bij uw conclusie. Welke institutie moeten wij dan vertrouwen volgens het CDA?

De heer Von Martels (CDA):
Mevrouw Ouwehand doelt op het IARC. Ook dat wetenschappelijk onderzoek heb ik natuurlijk gelezen. Ik heb ook gezien dat men glyfosaat in de categorie 2A heeft geplaatst. Daar valt onder andere ook rood vlees onder, om maar iets te noemen. Het onderzoek naar en de wetenschappelijke analyse van het gebruik van glyfosaat van het IARC was minder goed en grondig uitgevoerd. Het onderzoek van de andere autoriteiten, zij het die in Australië, Amerika of Nieuw-Zeeland — ik heb ze net allemaal opgenoemd — is veel grondiger geweest. Dat is voor ons dan ook leidend: het meest grondige wetenschappelijk onderzoek en de meest grondige onderbouwing.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):
Zo, toe maar! En dat over een middel waar boeren kanker van krijgen.

De heer Von Martels (CDA):
Wat zegt u nou? U zegt iets waarvan ik denk: hoe komt u daarbij?

De voorzitter:
Mevrouw Ouwehand heeft het woord.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):
Ik vat even samen wat het CDA hier zegt. De beoordeling van de EFSA, waarvan nu blijkt dat veel van de studies op basis waarvan zij haar oordeel heeft gevormd, vergaand door Monsanto zijn beïnvloed, vindt het CDA betrouwbaarder dan de onafhankelijk werkende wetenschappers van het internationaal kankeragentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat is me wat!

De heer Von Martels (CDA):
Dat is me wat! Maar wat u net zei is me ook nogal wat. Gelukkig trok u uw woorden tijdig in. Wij beschouwen de wetenschappelijke onderzoeken die heel grondig zijn gedaan als leidend. Natuurlijk luisteren we ook naar het IARC, maar zoals ik aan het begin van mijn pleidooi al zei, komt dit debat wat mij betreft veel te vroeg. Laten we eerst eens bekijken wat al die wetenschappers ervan zeggen. We willen hierover een eigen standpunt innemen. Om dat te kunnen bepalen, hebben we in ieder geval de wetenschap nodig. Dat is de kern van mijn betoog.

(...)

Mevrouw Lodders (VVD):
Wat mevrouw Ouwehand hier doet — dat deed ze ook in haar eigen betoog — is het veroordelen van Monsanto. Dat is onder de rechter, en daar hoort het thuis. Wetenschappelijk onderzoek is wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk is niet het onderzoek met eenzijdige informatie vanuit het bedrijfsleven maar ook niet het eenzijdig onderzoek van allerlei milieuclubs met hun horrorverhalen.
(...)

Staatssecretaris Van Dam:
Het systeem dat wij hebben opgezet, deugt in de basis om te beoordelen of stoffen veilig zijn, of ze veilig kunnen worden gebruikt, wat de effecten ervan zijn op het milieu en of die effecten verantwoord zijn op basis van een aantal voorwaarden die je stelt aan het gebruik ervan. Die beoordeling vindt niet alleen plaats op basis van één paper. De EFSA heeft bekendgemaakt dat ze 700 documenten heeft bekeken; dat zijn vele duizenden pagina's. De studie waaraan mevrouw Ouwehand refereert, is een tekst die door een ghostwriter, een medewerker van Monsanto, is geschreven. Cruciaal voor de beoordeling zijn alle ruwe data, alle onderzoeken die zijn gedaan en de gegevens die daaruit voortkomen. Die worden beoordeeld door de EFSA.

Het is heel begrijpelijk dat je wantrouwend bent over Monsanto na alles wat bekend is geworden. Dit betekent echter niet dat je dan meteen ook wantrouwend moet staan tegenover de wijze van beoordeling van dit soort stoffen die wij hebben afgesproken. Het is essentieel dat wij vertrouwen houden in de manier waarop wij tot een oordeel komen of het wel of niet verantwoord is om een bepaalde stof te gebruiken. Als je alleen zou varen op een paper die is geschreven door mensen die worden betaald door het bedrijf dat een aanvraag indient, dan zou die beoordeling door geen van ons worden vertrouwd.

Echter, zo werkt het niet. Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan en die onderzoeken worden niet alleen op de conclusies beoordeeld, maar op basis van de ruwe data die daaronder liggen. De beoordelingsprocedure is dus heel zorgvuldig. Naar aanleiding van de discussies die wij in de afgelopen jaren hebben gevoerd en het groeiende wantrouwen in de samenleving dat ik ook zie, kun je de vraag stellen of het goed zou zijn als wij in Europa met elkaar bekijken hoe de procedure is ingericht en of die zodanig kan worden aangepast dat het vertrouwen verder wordt versterkt. Een aantal leden heeft geopperd: zou het niet goed zijn als de onderliggende studies en data openbaar worden? In dit geval heeft de EFSA al veel openbaar gemaakt en laten weten dat ze probeert nog meer openbaar te maken. Dat is een belangrijke stap. Die helpt ook, want dit betekent dat veel andere mensen dezelfde beoordeling kunnen uitvoeren en ook kunnen toetsen of de beoordeling van EFSA terecht is geweest. Ik denk dat dit behulpzaam is.

Het lijkt mij goed dat wij met elkaar spreken over dit soort elementen van de procedure, maar ik ben van mening dat wij voorzichtig moeten zijn met de vraag of je de hele procedure wel kunt vertrouwen, zoals mevrouw Ouwehand zegt. Die procedure kun je wel vertrouwen.

(...)

Staatssecretaris Van Dam:
Dat is helder.

Voor de motie-Futselaar/Ouwehand op stuk nr. 385 geldt eigenlijk hetzelfde als voor de motie van de heer Grashoff. Ook deze motie gaat over het gebruik van glyfosaat buiten de landbouw en dat is het terrein waarvoor niet ik maar de staatssecretaris van I en M verantwoordelijk is. Ik ontraad de Kamer dus om naar aanleiding van dit debat deze motie aan te nemen.

In de motie-Futselaar/Ouwehand op stuk nr. 386 wordt de regering verzocht om de verkoop van gewasbestrijdingsmiddelen met de werkzame stof glyfosaat aan particulieren per direct geheel te beëindigen. Ik kan niet anders dan deze motie ontraden, omdat de uitvoering ervan onmogelijk is. De staatssecretaris van I en M heeft de Kamer erover geïnformeerd dat zij ook voor een verbod op het gebruik door particulieren geen juridische grondslag heeft kunnen vinden.

Naschrift (maandag 12 juni 2017, 22:27):
M.a.w. bakzeil
Volg datum > Datum: dinsdag 13 juni 2017, 18:1313-6-17 18:13 Nr:274443
Volg auteur > Van: Arabesk Opwaarderen Re:274439
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: schandalig! Structuur

Arabesk
Homepage
Nederland

Jarig op 22-11

3776 berichten
sinds 14-9-2004
e m kraak schreef op dinsdag 13 juni 2017, 0:17:

> Arabesk schreef op maandag 12 juni 2017, 21:03:
>
>>

> e.d. eufemismen meer.
>
> Maar, de pony van Trudy is toch helemaal niet hemelen? Dus, waar gaat het
> over!

Ik had het tegen Trudy. In het verleden werd ik weggezet oa door haar als respectloze idioot omdat ik slachten een reele optie vind.
Volg datum > Datum: dinsdag 13 juni 2017, 18:1313-6-17 18:13 Nr:274444
Volg auteur > Van: Arabesk Opwaarderen Re:274439
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: schandalig! Structuur

Arabesk
Homepage
Nederland

Jarig op 22-11

3776 berichten
sinds 14-9-2004
e m kraak schreef op dinsdag 13 juni 2017, 0:17:

> Arabesk schreef op maandag 12 juni 2017, 21:03:
>
>>

> e.d. eufemismen meer.
>
> Maar, de pony van Trudy is toch helemaal niet hemelen? Dus, waar gaat het
> over!

Ik had het tegen Trudy. In het verleden werd ik weggezet oa door haar als respectloze idioot omdat ik slachten een reele optie vind.
Volg datum > Datum: dinsdag 13 juni 2017, 18:1613-6-17 18:16 Nr:274445
Volg auteur > Van: Arabesk Opwaarderen Re:274442
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: schandalig! Structuur

Arabesk
Homepage
Nederland

Jarig op 22-11

3776 berichten
sinds 14-9-2004
Jean Mclean schreef op dinsdag 13 juni 2017, 10:57:

>
> " slachten". Een werkwoord verzonnen en uitgevoerd door de mens. Zo
> onnatuurlijk als je maar kan bedenken. Paard natuurlijk???

Een paard aan hongersnood laten sterven, zo gaat het in het wild, maar dat doen we ook niet. Een paardwaardig einde voordat er sprake is van lijden, dat lijkt me het beste. Slachten gaat paardwaardig, ik heb er ivm de slachthoeven vaak bij gezeten. Paarden staan tot de laatste minuut op de trailer, paard wordt binnengeleid en de jongens aaien het dier over het hoofd heel rustig en voordat jij of het paard er erg in heeft, ligt ie. Geen worsteling, geen vechten tegen injectie of langzaam wegglijden.
Volg datum > Datum: woensdag 14 juni 2017, 23:3414-6-17 23:34 Nr:274450
Volg auteur > Van: Arabesk Opwaarderen Re:274446
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: schandalig! Structuur

Arabesk
Homepage
Nederland

Jarig op 22-11

3776 berichten
sinds 14-9-2004
Jean Mclean schreef op dinsdag 13 juni 2017, 21:02:

>
> Vreselijk!! En dan mag het paard ook nog op de trailer naar zijn dood
> gereden.

Als ze regelmatig naar het bos gaan met de trailer hebben ze geen notie van de bestemming en is de trailer an sich niks engs
Volg datum > Datum: donderdag 15 juni 2017, 23:0215-6-17 23:02 Nr:274451
Volg auteur > Van: Arabesk Opwaarderen Re:274450
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: schandalig! Structuur

Arabesk
Homepage
Nederland

Jarig op 22-11

3776 berichten
sinds 14-9-2004

het forum loopt weer een beetje! YES!
Volg datum > Datum: donderdag 15 juni 2017, 23:0315-6-17 23:03 Nr:274452
Volg auteur > Van: Arabesk Opwaarderen Re:274448
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: T oudere paard Structuur

Arabesk
Homepage
Nederland

Jarig op 22-11

3776 berichten
sinds 14-9-2004

klik eens op de hyperlink van peperkoek
Volg datum > Datum: donderdag 22 juni 2017, 8:5322-6-17 08:53 Nr:274460
Volg auteur > Van: Arabesk Opwaarderen Re:274459
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: Rauw en rouw Structuur

Arabesk
Homepage
Nederland

Jarig op 22-11

3776 berichten
sinds 14-9-2004

Precies. Wij spuiten geen complete weilanden naar hun grootje.
Volg datum > Datum: donderdag 22 juni 2017, 17:2822-6-17 17:28 Nr:274469
Volg auteur > Van: Arabesk Opwaarderen Re:274343
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: Rauw en rouw Structuur

Arabesk
Homepage
Nederland

Jarig op 22-11

3776 berichten
sinds 14-9-2004
Om mezelf nog even te quoten. In de biologische landbouw is een middel toegestaan dat veel schadelijker is dan roundup. Maar ja plantaardig, dus dat klinkt veel leuker.

Ook al menselijke perceptie, net als het paard in de trailer naar bos/slachthuis. Alles gebaseerd op emoties. "Ik voel het zo dus is het zo." Ja dat is geen basis voor een discussie.

Arabesk schreef op vrijdag 5 mei 2017, 19:31:
Volg datum > Datum: donderdag 22 juni 2017, 17:3022-6-17 17:30 Nr:274470
Volg auteur > Van: Arabesk Opwaarderen Re:274453
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: T oudere paard Structuur
Volg datum > Datum: donderdag 22 juni 2017, 17:3422-6-17 17:34 Nr:274471
Volg auteur > Van: Arabesk Opwaarderen Re:274467
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: homeopathie in ander daglicht Structuur

Arabesk
Homepage
Nederland

Jarig op 22-11

3776 berichten
sinds 14-9-2004

Zeker, sommige stoffen zijn zelfs zeer giftig bij concentraties als ppm of ppb, parts per billion. Oftewel één deeltje op een biljoen.

Groot verschil is dat homeopathie uitgaat van een onrealistische verdunning, waarbij er geen enkele molecuul meer aanwezig is.

En dan nog als 2e; dat sommige stoffen een effect hebben bij concentraties van ppb, is nog niet HET bewijs dat homeopathie DUS werkt.

Hetzelfde gelul altijd met 'ja kruiden zijn zooooo gezond, want taxus wordt ook als chemotherapie gebruikt'.

Als er werkelijk een werking uit zou gaan van dat soort onzin geneeskunde dan was dat toch alláng toegepast in de reguliere geneeskunde, zoals taxus en maagdenpalm ook allang toegepast worden. Nu is dat hele wietolie helemaal hip, na de anijs, knoflook, kokosolie en kurkuma. Natuurlijk is het allemaal één grote samenzwering van big pharma en wordt alles doelbewust achtergehouden bla bla bla. Maar als je ff doorredeneert, zelfs vanuit de oeeeee samenzweringstheorieën, dan zou JUIST big pharma dat allang ingepikt hebben en er geld uit slaan.
Je leest nu alle berichten van "Arabesk"
Warboel
Mix van alle berichten uit alle rubrieken (forum oude stijl)
 
3776 berichten
Pagina 246½ van 252
 InloggenBookmarks Woordenboek
UitloggenInstellingenForum-hulp!

Deelnemers online: 0 verborgen deelnemers.